14/07/2017, 11:51

100 câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng Trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng

Danh mục: Môn toán

Trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo: 100 câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng. Hi vọng rằng, tài liệu do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt. 429 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian 80 câu hỏi trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số ...

Trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo: 100 câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng. Hi vọng rằng, tài liệu do chúng tôi sưu tầm và tổng hợp sẽ giúp ích cho công tác dạy và học của quý thầy cô giáo và các em học sinh. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

TRẮC NGHIỆM: PHÉP BIẾN HÌNH

Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a. Đường tròn có vô số trục đối xứng.

b. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn.

c. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.

d. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc.

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó.

b. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.

c. Có phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành chính nó.

d. Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó.

Câu 3: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

a. Có một phép tịnh tiến theo vector khác không biến mọi điểm thành chính nó.

b. Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó.

c. Có một phép đối xứng tâm biến mọi điểm thành chính nó.

d. Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó.

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

a. Hình gồm hai đường tròn không bằng nhau có trục đối xứng.

b. Hình gồm một đường tròn và một đoạn thẳng tuỳ ý có trục xứng.

c. Hình gồm một đường tròn và một đường thẳng tuỳ ý có trục đối xứng.

d. Hình gồm một tam giác cân và đường tròn ngoại tiếp tam giác đó có trục đối xứng.

Câu 5: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d’. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến d thành d’?

a. Không.       b. Có duy nhất.       c. Có hai.        d. Có vô số.

Câu 6: Trong các hình sau đây, hình nào có 4 trục đối xứng?

a. Hình bình hành.     b. Hình chữ nhật.

c. Hình thoi                d. Hình vuông.

Câu 7: Trong các hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng?

a. Hình gồm một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp.

b. Hình gồm một đường tròn và một tam giác đều nội tiếp.

c. Hình lục giác đều.

d. Hình gồm một hình vuông và đường tròn nọi tiếp.

Câu 8: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?

a. Không có         b. Một         c. Hai        d. Vô số

Câu 9: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?

a. Không có          b. Một         c. Hai         d. Vô số.

Câu 10: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó?

a. Không có           b. Một        c. Bốn         d. Vô số

Câu 11: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kính thì có bao nhiêu tâm đối xứng?

a. Không có           b. Một         c. Hai         d. Vô số.

Câu 12: Cho tam giác đều tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc α, 0 ≤ α ≤ 2π, biến tam giác trên thành chính nó?

a. Một        b. Một      c. Ba          d. Bốn

Câu 13: Cho hình vuông tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc α, 0 ≤ α ≤ 2π biến hình vuông trên thành chính nó?

a. Một         b. Một         c. Ba             d. Bốn

Câu 14: Cho hình chữ nhật có tâm O. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm O góc α, 0 ≤ α ≤ 2π, biến hình chữ nhật trên thành chính nó?

a. Không có.         b. Hai       c. Ba           d. Bốn

Câu 15: Cho hai đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành d’?

a. Không có.         b. Một        c. Hai          d. Vô số.

Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2;5). Phép tịnh tiến theo vector v(1;2) biến A thành điểm nào trong các điểm sau?

a. B(3;1)         b. C( 1;6)           c. D(3;7)           d. E(4;7)

Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), hỏi trong 4 điểm sau: điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox?

a. A(3;2)           b. B(2;-3)           c. C(3;-2)          d. D(-2;3)

Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), hỏi M là ảnh của điểm nào trong 4 điểm sau qua phép đối xứng qua trục Oy?

a. A(3;2)          b. B(2;-3)       c. C(3;-2)          d. D(-2;3)

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2;3), hỏi trong bốn điểm sau: điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng qua đường thẳng x - y = 0.

a. A(3;2)        b. B(2;-3)         c. C(3;-2)           d. D(-2;3)

Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1;2) và M(3;-1). Trong các điểm sau, điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I?

a. A(2;1)         b. B(-1;5)          c. C(-1;3)           d. D(5;-4)

Câu 21: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: x = 2. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào là ảnh của d qua phép đối xứng tâm O?

a. x = -2           b. y = 2         c. x = 2         d. y = -2

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ