14/07/2017, 11:50

121 câu trắc nghiệm quan hệ song song Trắc nghiệm quan hệ song song

Danh mục: Môn toán

Câu trắc nghiệm quan hệ song song Việc giảng dạy và học tập môn Toán lớp 11 của quý thầy cô và các bạn học sinh sẽ được trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết khi bạn sở hữu tài liệu: 121 câu trắc nghiệm quan hệ song song. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo để học tập tốt hơn và có kết quả cao trong các kì thi. 650 câu hỏi trắc nghiệm quan hệ song song 520 câu hỏi trắc nghiệm đạo hàm có lời giải chi tiết 350 câu hỏi trắc nghiệm phương trình lượng giác BÀI TẬP ...

Câu trắc nghiệm quan hệ song song

Việc giảng dạy và học tập môn Toán lớp 11 của quý thầy cô và các bạn học sinh sẽ được trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết khi bạn sở hữu tài liệu: 121 câu trắc nghiệm quan hệ song song. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo để học tập tốt hơn và có kết quả cao trong các kì thi.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ SONG SONG

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD có AD cắt BC tại E. Gọi M là trung điểm của SA, N = SD∩(BCM). Qua điểm N kẻ đường thẳng d song song với BD. Khi đó d cắt:

A. AB       B. SC      C. SB         D. SA

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cả 3 câu trên đều sai.

B. Hình thang có thể là hình biểu diễn của một hình bình hành.

C. Trọng tâm G của tam giác ABC có hình chiếu song song là trọng tâm G’ của tam giác A’B’C’, trong đó A’B’C’ là hình chiếu song song của tam giác ABC.

D. Hình chiếu song song của hai đường chéo nhau có thể là hai đường song song.

Câu 3: Cho tứ diện ABCD cótrọng tâm G. M,N lần lượt là trung điểm của CD, AB. Khi đó BC và MN là hai đường thẳng:

A. chéo nhau       B. có hai điểm chung     C. song song        D. cắt nhau

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho SM = 3MC, N là giao điểm của SD và (MAB). Khi đó hình chiếu song song của SM trên mp(ABC) theo phương chiếu SA là:

A. BC        B. AC       C. DB         D. DC

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho SM = 3MC, N là giao điểm của SD và (MAB). Khi đó hai đường thẳng CD và MN là hai đường thẳng:

A. cắt nhau      B. chéo nhau     C. song song       D. có hai điểm chung

Câu 6: Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, P là trung điểm của AD.Đường thẳng MN song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

A. mặt phẳng (PCD).   B. mặt phẳng (ABC).    C. mặt phẳng (ABD).       D. mặt phẳng (BCD).

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Một mp(α) cắt các cạnh SA, SB, SC, SD lần lượt tại các điểm A’, B’, C’, D’ sao cho tứ giác A’B’C’D’ cũng là hình bình hành. Qua S kẻ Sx, Sy lần lượt song song với AB, AD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Khi đó ta có:

A. Giao tuyến của (SAC) và (SB’D’) là đường thẳng Sx

B. Giao tuyến của (SB’D’) và (SAC) là đường thẳng SO

C. Giao tuyến của (SA’B’) và (SC’D’) là đường thẳng Sy

D. Giao tuyến của (SA’D’) và (SBC) là đường thẳng SO

Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi G, E lần lượt là trọng tâm các tam giác SAD và SCD. Lấy M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. Khi đó ta có:

A. GE và MN trùng nhau   B. GE và MN chéo nhau

C. GE//MN                         D. GE cắt BC

Câu 9: Cho hình chóp S. ABCD với ABCD là hình bình hành tâm O. Khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là:

A. SC        B. SB       C. SA       D. SO

Câu 10: Trong mp (α), Cho tứ giác ABCD có AB cắt C tại E, AC cắt B tại F, S là điểm không thuộc (α) Giao tuyến của (SAC) và (SBD) là:

A. SF        B. SC       C. AE       D. SE

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang AB//CD. Gọi d là giao tuyến của hai mp (ASB) và (SCD). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. d//AB       B. d cắt AB       C. d cắt AD        D. d cắt CD

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nếu 3 mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo 3 giao tuyến phân biệt thì 3 giao tuyến đó hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau.

B. Nếu 3 mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo 3 giao tuyến phân biệt thì 3 giao tuyến đó hoặc đồng quy .

C. Cả A, B, C đều sai.

D. Nếu 3 mặt phẳng đôi một cắt nhau theo 3 giao tuyến phân biệt thì 3 giao tuyến đó hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau.

Câu 13: Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm của cạnh CD, G là trọng tâm tứ diện. Khi đó hai đường thẳng AD và GM là hai đường thẳng:

A. chéo nhau      B. có hai điểm chung      C. song song       D. có một điểm chung

Câu 14: Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?

A. Một điểm và một đường thẳng

B. Hai đường thẳng cắt nhau

C. Ba điểm

D. Bốn điểm

Câu 15: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AC, AA’, A’C’, BC. Khi đó:

A. (MNP)//(BC’A’)        B. (MNQ)//(A’B’C)

C. (NQP)//(CA’B’)        D. (MNP)//(A’CC’)

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ