29/08/2017, 17:21

190 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

Danh mục: Hóa học

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án VnDoc.com đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo tài liệu: 190 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol. Bài tập Hóa học lớp 11: Sự điện li Bài tập trắc nghiệm chương 3: Cacbon - Silic Bài tập về ankan và xicloankan 190 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Dẫn xuất ...

Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

VnDoc.com đã tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo tài liệu: 190 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol.

190 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án Hóa học lớp 11: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Câu 1: Số đồng phân của C4H9Br là?

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 2: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3: Số đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân hình học) của chất có CTPT là C3H5Br là?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D.5.

Câu 4: Một hợp chất hữu cơ Z có % khối lượng của C, H, Cl lần lượt là : 14,28% ; 1,19% ; 84,53%.
CTPT của Z là?

A. CHCl2.

B. C2H2Cl4.

C. C2H4Cl2.

D. Một kết quả khác.

Câu 5: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là?

A. CHCl=CHCl.

B. CH2=CH-CH2F.

C. CH3CH=CBrCH3.

D. CH3CH2CH=CHCHClCH3.

Câu 6: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo : ClCH2CH(CH3)CHClCH3
là?

A. 1,3-điclo-2-metylbutan.

B. 2,4-điclo-3-metylbutan.

C. 1,3-điclopentan.

D. 2,4-điclo-2-metylbutan.

Câu 7: Cho các chất sau: C6H5CH2Cl ; CH3CHClCH3 ; Br2CHCH3 ; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của
các chất trên lần lượt là?

A. benzyl clorua; isopropyl clorua; 1,1-đibrometan; anlyl clorua.

B. benzyl clorua; 2-clopropan; 1,2-đibrometan;1-cloprop-2-en.

C. phenyl clorua; isopropylclorua; 1,1-đibrometan; 1-cloprop-2-en.

D. benzyl clorua; n-propyl clorua; 1,1-đibrometan; 1-cloprop-2-en.

Câu 8: Cho các dẫn xuất halogen sau : C2H5F (1) ; C2H5Br (2) ; C2H5I (3) ; C2H5Cl (4) thứ tự
giảm dần nhiệt độ sôi là?

 A. (3)>(2)>(4)>(1).

B. (1)>(4)>(2)>(3).

C. (1)>(2)>(3)>(4).

D.(3)>(2)>(1)>(4).

Câu 9: Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa một ít dẫn xuất halogen CH2=CHCH2Cl, lắc
nhẹ. Hiện tượng xảy ra là?

A. Thoát ra khí màu vàng lục.

B. Xuất hiện kết tủa trắng.

C. Không có hiện tượng.

D. Xuất hiện kết tủa vàng.

Câu 10:

a. Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là?

A. 2-metylbut-2-en.

B. 3-metylbut-2-en.

C. 3-metyl-but-1-en.

D. 2-metylbut-1-en.

b. Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan tác dụng với dung dịch KOH/ancol, đun nóng

A. metylxiclopropan.

B. but-2-ol.

C. but-1-en.

D. but-2-en.

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ