21/05/2017, 21:24

500 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 (Có đáp án) Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 có đáp án

Danh mục: Lịch sử

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 500 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 (Có đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm để gửi tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử lớp 11. Chúc quý thầy cô giảng dạy ngày càng hay, các bạn học sinh học tập tốt. Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 23 - Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu XX đến 1914 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp ...

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

500 câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 (Có đáp án). Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm để gửi tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn Lịch sử lớp 11. Chúc quý thầy cô giảng dạy ngày càng hay, các bạn học sinh học tập tốt.

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 có đáp án

Câu 1. Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

A. Nông dân
B. Công nhân
C. Tiểu tư sản
D. Địa chủ phong kiến

Đáp án D

Câu 2. Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A. Inđônêxia
B. Trung Quốc
C. Ấn Độ
D. Việt Nam.

Đáp án A

Câu 3. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A. Ti-lắc
B. Gan-đi
C. A-sô-ka
D. Cả A, B, C.

Đáp án B

Câu 4. Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A. Nguyễn Lộ Trạch
B. Nguyễn Trường Tộ
C. Nguyễn Quyền
D. Cả A, B, C.

Đáp án B

Câu 5. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A. Trương Quyền
B. Nguyễn Trung Trực
C. Trương Định
D. Cả A, B, C.

Đáp án C

Câu 6. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:

A. Nguyễn Tri Phương
B. Nguyễn Văn Tường
C. Tôn Thất Thuyết
D. Cả A, B, C.

Đáp án C

Câu 7. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A. Giai cấp nông dân
B. Giai cấp công nhân
C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến
D. Giai cấp tư sản, dân tộc

Đáp án C

Câu 8. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam như thế nào?

A. Có thái độ kiên định với Pháp
B. Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh
C. Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án B

Câu 9. Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Công nhân
B. Nông dân
C. Tiểu tư sản
D. Tư sản dân tộc

Đáp án B

Câu 10. Cuộc Chiến tranh Nga - Nhật diễn ra vào thời gian:

A. Từ năm 1904 đến năm 1905.
B. Từ năm 1903 đến năm 1904.
C. Từ năm 1903 đến năm 1905.
D. Từ năm 1904 đến năm 1906.

Đáp án A

Câu 11. Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:

A. Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.
B. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.
C. Đế quốc cho vay nặng lãi.
D. Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.

Đáp án A

Câu 12. Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ là:

A. Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 - 1873.
B. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.
C. Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 - 7 - 1776.
D. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 - 10 - 1777.

Đáp án D

Câu 13. Trần Dân Tiên viết: "việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân". Sự kiện nào sau đây phản ánh điều đó?

A. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
B. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
C. Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)
D. Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện - Quảng Châu (6/1924)

Đáp án D

Câu 14. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là:

A. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.
B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
D. Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp) với phe Liên minh (Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a).

Đáp án C

Câu 15. Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt là vì:

A. Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa.
B. Sự xâm luợc các thuộc địa của các nước đề quốc.
C. Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài chính.
D. Tất cả đều đúng.

Đáp án D

Câu 16. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu.
B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

Đáp án D

Câu 17. Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:

A. Nội chiến để thống nhất đất nước.
B. Con đường từ dưới lên.
C. Dùng bạo lực để thống nhất đất nước.
D. Con đường từ trên xuống.

Đáp án D

Câu 18. Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là:

A. Kinh tế
B. Chính trị
C. Giáo dục
D. Quân sự

Đáp án C

Câu 19. Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất là:

A. Cách mạng tư sản Hà Lan.
B. Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ
C. Cách mạng tư sản Pháp.
D. Cách mạng tư sản Anh.

Đáp án C

Câu 20. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế giới là:

A. Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào.
B. Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và kinh nghiệm của các nước đi trước.
C. Có thị trường rộng lớn.
D. Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.

Đáp án B

Câu 21. Đứng truớc chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại!". Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong tác phẩm nào?

A. Của Lênin – trong sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa
B. Của Mác - Ănghen trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản
C. Của Nguyễn ái Quốc trong tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa
D. Tất cả đều sai

Đáp án C

Câu 22. Chiến tranh thế giới thứ nhất chính thức bùng nổ vào thời gian:

A. Ngày 28 tháng 6 năm 1914.
B. Ngày 28 tháng 7 năm 1914.
C. Ngày 28 tháng 8 năm 1914.
D. Ngày 28 tháng 9 năm 1914.

Đáp án D

Câu 23. Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai đảng, đó là

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.
B. Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.
C. Đảng dân chủ và đảng bảo thủ.
D. Đảng Dân chủ và Đảng Tự do

Đáp án B

Câu 24. Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?

A. Nông dân
B. Công nhân
C. Tiểu tư sản
D. Địa chủ phong kiến

Đáp án D

Câu 25. Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?

A. Inđônêxia
B. Trung Quốc
C. Ấn Độ
D. Việt Nam.

Đáp án A

Câu 26. Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?

A. Ti-lắc
B. Gan-đi
C. A-sô-ka
D. Cả A, B, C.

Đáp án B

Câu 27. Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép tội chết là:

A. Nguyễn Lộ Trạch
B. Nguyễn Trường Tộ
C. Nguyễn Quyền
D. Cả A, B, C.

Đáp án B

Câu 28. Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:

A. Trương Quyền
B. Nguyễn Trung Trực
C. Trương Định
D. Cả A, B, C.

Đáp án C

Câu 29. Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:

A. Nguyễn Tri Phương
B. Nguyễn Văn Tường
C. Tôn Thất Thuyết
D. Cả A, B, C.

Đáp án C

Câu 30. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A. Giai cấp nông dân
B. Giai cấp công nhân
C. Giai cấp đại địa chủ phong kiến
D. Giai cấp tư sản, dân tộc

Đáp án C

Tài liệu vẫn còn, mời bạn tải về

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ