21/05/2017, 21:22

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài tập trắc nghiệm về Sinh trưởng và phát triển ở động vật Sinh học 11

Danh mục: Sinh học

Bài tập trắc nghiệm về Sinh trưởng và phát triển ở động vật Sinh học 11 Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật đượccn VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học lớp 11 trong chương trình. Bài tập Sinh học lớp 11: Sinh trưởng ở thực vật Giải bài tập trang 151 SGK Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ ...

Bài tập trắc nghiệm về Sinh trưởng và phát triển ở động vật Sinh học 11

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11: Sinh trưởng và phát triển ở động vật đượccn VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo để nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học lớp 11 trong chương trình.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

1. Sinh trưởng của động vật là hiện tượng:

A. tăng kích thước và khối lượng cơ thể                  B. đẻ con

C. phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể               D. phân hoá tế bào

2. Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

A. sinh trưởng                              B. phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

C. Phân hoá tế bào                       D. tất cả đều đúng

3. Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn:

A. phôi                                      B. phôi và hậu phôi

C. hậu phôi                                D. phôi thai và sau khi sinh

4. Quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn:

A. phôi                                     B. phôi và hậu phôi

C. hậu phôi                               D. phôi thai và sau khi sinh

5. Sự phát triển của trâu, bò là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái                     B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn                        D. tất cả đều đúng

6. Sự phát triển của ong, muỗi là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái                      B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn                    D. tất cả đều đúng

7. Sự phát triển của ếch, nhái là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái                    B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn                  D. tất cả đều đúng

8. Sự phát triển của tôm, ve sầu là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái                 B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn                  D. tất cả đều đúng

9. Sự phát triển của cào cào, cua là kiểu phát triển:

A. không qua biến thái                    B. biến thái không hoàn toàn

C. biến thái hoàn toàn                     D. tất cả đều đúng

10. Sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi ở động vật đẻ trứng theo sơ đồ nào sau đây.

A. Hợp tử → mô và các cơ quan → phôi

B. Phôi → hợp tử → mô và các cơ quan

C. Phôi → mô và các cơ quan → hợp tử

D. Hợp tử → phôi → mô và các cơ quan

11. Sơ đồ phát triển qua biến thái hoàn toàn ở bướm theo thứ tự nào sau đây:

A. Bướm → trứng → sâu → nhộng → bướm

B. Bướm → sâu → trứng → nhộng → bướm

C. Bướm → nhộng → sâu → trứng → bướm

D. Bướm → nhộng → trứng → sâu → bướm

12. Sơ đồ phát triển qua biến thái không hoàn toàn ở châu chấu theo thứ tự nào sau đây:

                                                       Lột xác
A. Châu chấu trưởng thành → ấu trùng----→ ấu trùng → trứng → châu chấu trưởng thành

                                                                         Lột xác
B. Châu chấu trưởng thành → trứng → ấu trùng----→ ấu trùng → châu chấu trưởng thành

C. Châu chấu trưởng thành → ấu trùng → trứng → châu chấu trưởng thành

D. Tất cả đều sai

13. Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển không qua biến thái.

A. Cánh cam, bọ rùa                     B. Cá chép, khỉ

C. Bọ ngựa, cào cào                     D. Tất cả đều đúng

14. Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn.

A. Cánh cam, bọ rùa                       B. Cá chép, khỉ

C. Bọ ngựa, cào cào                         D. Tất cả đều đúng

15. Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

A. Cánh cam, bọ rùa                            B. Cá chép, khỉ

C. Bọ ngựa, cào cào                          D. Tất cả đều đúng

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ