21/05/2017, 21:24

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 22 - Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử 11 có đáp án

Danh mục: Lịch sử

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 22 Đến với: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 22 - Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm tư liệu hay phục vụ cho công tác dạy và học môn Lịch sử trong trường phổ thông. Chúc quý thầy cô ngày càng giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt. Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 20 Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 21 - Phong trào yêu nước chống ...

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 22

Đến với: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 22 - Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm tư liệu hay phục vụ cho công tác dạy và học môn Lịch sử trong trường phổ thông. Chúc quý thầy cô ngày càng giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt.

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp

Câu 1: Chương trình khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp được tiến hành ở Việt Nam từ năm nào:

a. 1895
b. 1896
c. 1897
d. 1898.

Câu 2: Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa, xã hội Việt Nam phân hóa thành những tầng lớp nào:

a. Địa chủ, nông dân, nô lệ, tư sản, công nhân
b. Địa chủ, nông dân, tư sản, công nhân.
c. Địa chủ, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, công nhân
d. Địa chủ, nông dân, nô lệ, tiểu tư sản, công nhân.

Câu 3: Lực lượng đông đảo trong phong trào chống Pháp ở xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX là:

a. Nông dân
b. Tiểu tư sản
c. Công nhân
d. Tư sản

Câu 4: Chính sách khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào:

a. Phát triển kinh tế nông nghiệp - công thương nghiệp
b. Nông nghiệp - công nghiệp - quân sự
c. Cướp đất lập đồn điền, khai thác mỏ, giao thông, thu thuế
d. Ngoại thương - quân sự - giao thông thuỷ bộ

Câu 5: Đặc điểm mới của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là

a. Nền kinh tế phong kiến.
b. Nền kinh tế thuộc địa nửa phong kiến.
c. Nền kinh tế thuộc địa 
d. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa.

Câu 6: Mục tiêu đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là:

a. Vì quyền lợi về kinh tế
b. Vì quyền lợi về chính trị 
c. Vì quyền lợi về kinh tế và chính trị 
d. Vì căm thù thực dân Pháp.

Câu 7: Hình thức đấu tranh của công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX là

a. Bãi công
b. Đấu tranh tự phát đòi tăng lương, giảm giờ làm,cải thiện đời sống và điều kiện làm việc
c. Lập ra tổ chức Đảng để lãnh đạo đấu tranh.
d. Liên hiệp với giai cấp vô sản thế giới và các dân tộc bị áp bức.

Câu 8: Đến năm 1914, công nhân ngành than Việt Nam có khoảng

a. 1 vạn
b. 1,5 vạn
c. 2 vạn
d. 2,5 vạn

Câu 9: Nét nổi bật trong chính sách khai thác thuộc địa lần nhất của Pháp là

a. Chính sách cướp đoạt ruộng đất.
b. Xây dựng hệ thống giao thông phục vụ việc khai thác thuộc địa.
c. Khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp Pháp
d. Mở mang một số cảng biển,cảng sông để chuyên chở hàng hóa

Câu 10: Lực lượng cách mạng to lớn ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là

a. Nông dân
b. Công nhân
c. Tư sản
d. Tiểu tư sản

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ