21/05/2017, 21:27

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Bất Bạt, Hà Nội năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Địa lớp 11

Danh mục: Địa lý

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Bất Bạt, Hà Nội năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra giữa kì II môn Địa lớp 11 mới nhất, được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho bài kiểm tra sắp tới. Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016 Đề thi giữa học ...

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Bất Bạt, Hà Nội năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra giữa kì II môn Địa lớp 11 mới nhất, được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho bài kiểm tra sắp tới.

SỞ GD - ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT BẤT BẠT

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - Năm học 2016-2017

Môn: ĐỊA LÝ 11

Thời gian: 45 phút

Mã đề: 112

Câu 1: LB Nga nằm ở:

A. châu Á                  B. châu Âu                   C. châu Mỹ                  D. châu Á và châu Âu

Câu 2: Đặc điểm chung nhất của địa hình LB Nga là:

A. cao ở phía đông, thấp dần về phía tây.            B. cao ở phía tây, thấp dần về phía đông.

C. phía tây chủ yếu là núi và cao nguyên.            D. phía đông chủ yếu là đồng bằng.

Câu 3: Đặc điểm tự nhiên khó khăn nhất đối với phát triển kinh tế của LB Nga là:

A. Địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn.

B. Địa hình đầm lầy chiếm diện tích lớn.

C. Tài nguyên khoáng sản nghèo nàn.

D. Nhiều cao nguyên cao có khí hậu lạnh giá.

Câu 4: LB Nga có dân số đông, năm 2005 đứng:

A. thứ 4 thế giới       B. thứ 6 thế giới.      C. thứ 8 thế giới.       D. thứ 10 thế giới.

Câu 5: Quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ là:

A. Hoa Kì.               B. CHLB Đức.          C. LB Nga.                 D. Nhật Bản.

Câu 6: Hiện nay LB Nga đang tập trung phát triển các ngành:

A. Công nghiệp điện tử - tin học, hàng không.       B. Công nghiệp vũ trụ, nguyên tử.

C. Công nghiệp quốc phòng.                                D. Công nghiệp năng lượng, chế tạo máy.

Câu 7: Công nghiệp của LB Nga tập trung chủ yếu ở:

A. khu vực phía Đông.               B. khu vực phía Tây.

C. khu vực phía Nam.                D. khu vực phía Bắc.

Câu 8: Ngành mũi nhọn của nền kinh tế LB Nga là:

A. Công nghiệp quốc phòng.                    B. Công nghiệp khai thác dầu khí.

C. Công nghiệp vũ trụ, nguyên tử.            D. Công nghiệp khai thác vàng và kim cương.

Câu 9: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CỦA LB NGA (đơn vị: triệu tấn)

Năm

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2005

Sản lượng

62,0

46,9

53,8

64,3

83,6

92,0

78,2

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm là:

A. biểu đồ đường.            B. biểu đồ cột.            C. biểu đồ miền.               D. biểu đồ tròn.

Câu 10: Dựa vào BSL trên, nhận xét nào sau đây đúng?

A. Sản lượng lương thực tăng liên tục và đều.

B. Sản lượng lương thực tăng liên tục nhưng không đều.

C. Sản lượng lương thực có xu hướng tăng và ổn định.

D. Sản lượng lương thực có xu hướng tăng nhưng chưa ổn định

Câu 11: Củ cải đường được trồng nhiều nhất ở đảo nào của Nhật Bản:

A. Hôn-su                        B. Kiuxiu                  C. Xicôcư                    D. Hôcaiđô

Câu 12: (Bảng số liệu trên) Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm là:

A. biểu đồ đường.           B. biểu đồ cột.           C. biểu đồ miền.           D. biểu đồ tròn.

Câu 13: Sản xuất lương thực thực phẩm của LB Nga tập trung chủ yếu ở:

A. Đồng bằng phía đông và phía nam.              B. Đồng bằng phía tây và phía nam.

C. Đồng bằng phía đông và đông bắc.              D. Đồng bằng phía tây và tây bắc.

Câu 14: Đảo có diện tích nhỏ nhất của Nhật Bản là:

A. Hôn-su                     B. Kiuxiu                       C. Xicôcư                    D. Hôcaiđô

Câu 15: Giá trị sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đứng thứ mấy của thế giới?

A. Thứ nhất.                 B. Thứ hai.                   C. Thứ ba.                    D. Thứ tư.

Câu 16: Đảo có khí hậu lạnh giá nhất của Nhật Bản là:

A. Hôn-su                    B. Kiuxiu                       C. Xicôcư                     D. Hôcaiđô

Câu 17: Biểu đồ sau thể hiện nội dung gì?

A. Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

B. Cán cân xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

C. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

D. Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm.

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Câu 18: Biểu đồ trên vẽ sai ở:

A. Tên, khoảng cách năm.                      B. Tên, khoảng cách năm, đơn vị.

C. Đơn vị, khoảng cách năm.                  D. Tên, đơn vị.

Câu 19: Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1955 – 1973 không phải do nguyên nhân:

A. Duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng.

B. Tập trung cao độ vào phát triển các ngành then chốt.

C. Chú trọng đầu tư hiện đại hóa công nghiệp.

D. Chuyển đổi từ "nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường".

Câu 20: Tại sao diện tích trồng lúa gạo của Nhật Bản giảm:

A. Do chuyển một phần diện tích trồng lúa sang đất ở.

B. Do chuyển một phần diện tích trồng lúa sang trồng cây công nghiệp.

C. Do chuyển một phần diện tích trồng lúa sang trồng cây khác.

D. Do chuyển một phần diện tích trồng lúa sang chăn nuôi.

Câu 21: Hai trung tâm công nghiệp Matxcơva và Xanhpêtécbua đều không có ngành công nghiệp:

A. Hóa chất.                 B. Điện tử, viễn thông.         C. Đóng tàu.                 D. Luyện kim màu.

Câu 22: Mối quan hệ Việt – Nga là quan hệ:

A. đối tác chiến lược.   B. truyền thống.                   C. hợp tác nhiều mặt.     D. lâu đời.

Câu 23: Trong quá trình phát triển kinh tế, LB Nga còn gặp khó khăn:

A. nghèo tài nguyên khoáng sản, khí hậu lạnh giá.

B. sự phân hóa giàu nghèo, nạn chảy máu chất xám.

C. bị các nước tư bản cô lập.

D. cơ cấu dân số già, số dân ngày càng giảm.

Câu 24: Nhật Bản đứng hàng thứ mấy thế giới về thương mại?

A. Đứng đầu.                B. Đứng thứ hai.                  C. Đứng thứ ba.                 D. Đứng thứ tư.

Câu 25: Sản phẩm chiếm 99% giá trị xuất khẩu của Nhật Bản là:

A. Ô tô và xe gắn máy.                                  B. Sản phẩm công nghiệp điện tử.

C. Sản phẩm công nghiệp chế biến.                D. Không có sản phẩm nào.

===HẾT===

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ