21/05/2017, 21:28

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Địa lớp 11 có đáp án

Danh mục: Địa lý

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra giữa kì II môn Địa lớp 11 mới nhất, được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho bài kiểm tra sắp tới. Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016 Đề kiểm ...

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra giữa kì II môn Địa lớp 11 mới nhất, được VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu đến các bạn học sinh. Hy vọng, đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn. Chúc các bạn đạt kết quả cao cho bài kiểm tra sắp tới.

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

 

 

(Đề thi gồm 04 trang)

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn thi: Địa lý – Lớp11

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 16/3/2017

Mã đề thi 165

Câu 1: Sản phẩm công nghiệp nào là sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Nhật Bản?

A. Sản phẩm công nghiệp chế biến                    B. Nguyên liệu công nghiệp

C. Năng lượng: than, khí tự nhiên, dầu mỏ         D. Sản phẩm công nghiệp hàng không, vũ trụ

Câu 2: Nền nông nghiệp Nhật Bản phát triển theo hướng:

A. Phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, hướng ra xuất khẩu

B. Thâm canh ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học – kĩ thuật và công nghệ hiện đại

C. Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật mới vào sản xuất để tăng năng xuất cây trồng, vật nuôi

D. Ứng dụng khoa học kĩ – thuật, phát triển nhiều giống cây trồng có năng xuất cao, chất lượng tốt

Câu 3: Tỉ lệ gia tăng dân số Trung Quốc năm 2005 là:

A. 1,0%                        B. 0,9                       C. 0,5%                        D. 0,6%

Câu 4: Giá trị xuất siêu của Liên bang Nga năm 2005 là:

A. 100 tỉ USD                B. 125 tỉ USD            C. 120 tỉ USD                D. 115 tỉ USD

Câu 5: Cho bảng số liệu:

Sản lượng dầu mỏ, thép của Liên Bang Nga thời kì 1992- 2005

(Đơn vị: triệu tấn)

Sản phẩm

1992

1995

2001

2003

2005

Dầu mỏ

399,0

305,0

340,0

400,0

470,0

Thép

61,9

48,0

58,0

60,0

66,3

Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng dầu mỏ và thép của Liên bang Nga:

A. Tình hình sản xuất dẩu mỏ, thép của LB Nga không có sự biến động trong giai đoạn trên

B. Sản lượng thép của nước Nga tăng nhanh còn dầu mỏ có xu hướng giảm

C. Sản lượng dầu mỏ và thép tăng lên nhưng không liên tục

D. Sản lượng dầu mỏ tăng không liên tục còn thép tăng liên tục từ 1992 đến 2005

Câu 6: Trong nông nghiệp, chăn nuôi lợn của nước Nga phát triển mạnh ở vùng:

A. Cao nguyên Trung Xi-bia                    B. Đồng bằng Đông Âu

C. Đồng bằng Tây Xi-bia                         D. Vùng Viễn Đông

Câu 7: Nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Trung ương Liên bang Nga:

A. Phát triển nhiều ngành công nghiệp kĩ thuật cao, hiện đại

B. Là vùng kinh tế phát triển nhanh, cơ cấu công nghiệp đa dạng

C. Vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất. Tập trung nhiều ngành công nghiệp

D. Công nghiệp hóa nhanh với nhiều ngành công nghiệp hiện đại

Câu 8: Ở Liên bang Nga củ cải đường được phân bố ở phía:

A. Nam                      B. Đông nam                    C. Tây nam                   D. Đông bắc

Câu 9: Đảo có dân số đông nhất của Nhật Bản là:

A. đảo Hônsu             B. đảo Kiuxiu                   C. đảo Hôcaiđô               D. đảo Xicôcư

Câu 10: Cho bảng số liệu:

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước năm 2004

(Đơn vị: %)

Nhóm nước

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Phát triển

2,0

27,0

71,0

Đang phát triển

25,0

32,0

43,0

Để thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước, ta chọn biểu đồ nào là thích hợp?

A. Biểu đồ miền                                B. Biểu đồ kết hợp cột, đường

C. Biểu đồ đường                             D. Biểu đồ tròn

Câu 11: Chiếm khoảng 40% giá trị hàng công nghiệp xuất khẩu của Nhật Bản là ngành:

A. Công nghiệp chế tạo                                      B. Công nghiệp điện tử - tin học

C. Công nghiệp sản xuất ô tô, xe gắn máy           D. Công nghiệp xây dựng và công trình công cộng

Câu 12: Sản lượng lương thực của Liên bang Nga năm 2005 đạt:

A. 80,5 triệu tấn               B. 71,5 triệu tấn             C. 78,2 triệu tấn                D. 75,2 triệu tấn

Câu 13: Nhận định nào sau đây đúng nhất về quan hệ Nga – Việt trong bối cảnh quốc tế mới?

A. Quan hệ Nga – Việt được hai nước đặc biệt quan tâm vì bối cảnh quốc tế mới hết sức phức tạp

B. Quan hệ Nga – Việt là quan hệ sâu sắc trong bối cảnh quốc tế hiện nay

C. Quan hệ Nga – Việt là quan hệ truyền thống, được hai nước đặc biệt quan tâm

D. Liên bang Nga coi quan hệ Nga – Việt là quan hệ truyền thống vì lợi ích của Liên bang Nga

Câu 14: Khu vực phía Nam của Miền Đông Trung Quốc nổi tiếng về các khoáng sản:

A. Phi kim loại               B. Kim loại màu                C. Năng lượng                 D. Kim loại quý hiếm

Câu 15: Nhận định nào sau đây đúng về tài nguyên của miền Tây Trung Quốc?

A. Nguồn thủy năng dồi dào, đất phù sa màu mỡ        B. Giàu khoáng sản, thủy điện, rừng, đồng cỏ

C. Đất đai màu mỡ, giàu khoáng sản                         D. Tài nguyên khoáng sản, rừng phong phú

Câu 16: Trong quá trình phát triển kinh tế, Liên bang Nga gặp phải khó khăn gì?

A. Tình hình chính trị, xã hội bất ổn định              B. Thiếu vốn đầu tư, nguồn nguyên nhiên liệu

C. Nợ nước ngoài, lạm phát trầm trọng                D. Phân hóa giàu nghèo, nạn chảy máu chất xám

Câu 17: Cho biểu đồ:

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NHÓM NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN QUA CÁC GIAI ĐOẠN

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11 CÓ ĐÁP ÁN

Nhận xét nào không đúng về tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của hai nhóm nước:

A. Nhìn chung tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của hai nhóm nước có xu hướng giảm

B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước phát triển chậm

C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước phát triển thấp hơn nhóm nước đang phát triển

D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của cả hai nhóm nước hiện nay thấp

Câu 18: Cho bảng số liệu:

Số dân Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005

(Đơn vị: triệu người)

Năm

1900

1920

1940

1960

1980

2005

Số dân

76,0

105,0

132,0

179,0

227,0

296,5

Nhận xét nào đúng về dân số Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005:

A. Dân số Hoa Kì giai đoạn 1900 – 2005 ít có sự biến động

B. Dân số Hoa Kì đang có xu hướng già hóa

C. Dân số Hoa Kì hầu như không tăng trong giai đoạn trên

D. Dân số Hoa Kì liên tục tăng từ 1900 - 2005

Câu 19: Trong cơ cấu GDP của Nhật Bản ngành đóng góp vào thu nhâp quốc dân cao nhất là:

A. ngành dịch vụ                                  B. ngành nông nghiệp

C. ngành công nghiệp chế tạo               D. ngành công nghiệp

Câu 20: Đặc điểm người Nhật Bản là:

A. chú trọng đầu tư cho giáo dục

B. chú trọng đầu tư phát triển khoa học – kĩ thuật

C. chú trọng đầu tư phát triển các ngành công nghệ cao

D. chú trọng đầu tư phát triển kinh tế tri thức

Câu 21: Nông nghiệp của Nhật Bản đóng góp trong thu nhập quốc dân (GDP):

A. 9%                               B. 1%                             C. 3%                            D. 5%

Câu 22: Cho bảng số liệu:

Tổng số dân và tình hình tăng dân số Trung Quốc thời kì 1995 - 2010

Năm

Tổng số dân (triệu người)

Tỉ lệ gia tăng dân số (%)

1995

1211,2

1,1

2000

1267,4

0,8

2008

1328,0

0,5

2010

1340,9

0,5

Để thể hiện tình hình phát triển dân số và số dân Trung Quốc trong giai đoạn 1995-2010, chon biểu đồ nào là thích hợp?

A. Biểu đồ tròn                                   B. Biểu đồ miền

C. Biểu đồ đường                               D. Biểu đồ kết hợp cột, đường

Câu 23: Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc thời kì 1990 – 2010

(Đơn vị: tỷ USD)

Năm

1990

1995

2000

2005

2010

Giá trị Xuất khẩu

62,1

148,8

249,2

762,0

1577,8

Giá trị nhập khẩu

53,3

132,1

225,1

660,0

1396,2

Để vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc thời kì 1990 - 2010. Ta chọn biểu đồ:

A. Biểu đồ tròn                               B. Biểu đồ kết hợp cột, đường

C. Biểu đồ đường                           D. Biểu đồ miền

Câu 24: Đảo có diện tích lớn nhất Nhật Bản:

A. Hôsu                          B. Xicôcư                        C. Hôcaiđô                         D. Kiuxiu

Câu 25: Nhận định nào đúng về địa hình của miền Tây Trung Quốc:

A. Gồm các khối núi, cao nguyên, ở giữa là cao nguyên Tây Tạng

B. Gồm các dãy núi, các sơn nguyên đồ sộ xen lẫn bồn địa

C. Gồm các dãy núi cao đồ sộ, xen lẫn các bồn địa

D. Là dãy Himalaya cao nhất thế giới

Câu 26: Nhận định nào sau đây đúng về dân cư Nhật Bản?

A. Dân số Nhật Bản đang già đi                     B. Nhật Bản là nước có cơ cấu dân số trẻ

C. Tốc độ gia tăng dân số nhanh                   D. Tỉ lệ người dưới 15 đang tăng lên

Câu 27: Trong bốn vùng kinh tế của Nhật Bản sau đây, vùng nào có nền kinh tế phát triển nhất?

A. Hônsu                        B. Kiuxiu                       C. Hôcaiđô                           D. Xicôcư

Câu 28: Nhật Bản nằm trong khu vực có khí hậu:

A. Gió mùa                     B. Nhiệt đới                   C. Cận nhiệt đới                   D. Ôn đới

Câu 29: Nhận định nào đúng về đặc điểm khí hậu miền Đông Trung Quốc:

A. Chuyển từ khí hậu xích đạo sang khí hậu cận nhiệt gió mùa

B. Chuyển từ cận nhiệt đới gió mùa sang ôn đới gió mùa

C. Chuyển từ khí hậu cận xích đạo sang ôn đới gió mùa

D. Chuyển từ khí hậu xích đạo sang khí hậu gió mùa

Câu 30: Địa hình miền Tây Trung Quốc có đặc điểm:

A. Chủ yếu là đồi núi, sơn nguyên, cao nguyên

B. Gồm các dãy núi cao, các sơn nguyên đồ sộ xen lẫn bồn địa

C. Gồm các dãy núi cao, xen kẽ là các bồn địa

D. Chủ yếu là đồi núi, có dãy Himalaya cao đồ sộ

Câu 31: Vùng kinh tế phát triển nhất của Liên bang Nga:

A. Vùng trung tâm đất đen       B. Vùng U-ran            C. Vùng Viễn Đông               D. Vùng Trung ương

Câu 32: Cho bảng số liệu:

Sản lượng lương thực của Liên bang Nga thời kì 1995 – 2005

(Đơn vị: triệu tấn)

Năm

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2005

Sản lượng

62,0

46,9

53,8

64,3

83,6

92,0

78,2

Nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng lương thực của Liên bang Nga thời kì 1995 – 2005?

A. Sản lượng lương thực Liên bang Nga có sự suy giảm

B. Sản lượng lương thực Liên bang Nga tăng liên tục

C. Nhìn chung sản lượng lương thực liên bang Nga ít có sự biến động

D. Từ 1995 – 2005 sản lượng lương thực Liên bang Nga tăng ...

Câu 33: Vai trò của công nghiệp Liên bang Nga là:

A. là ngành đóng góp trong thu nhập quốc dân cao nhất

B. là ngành mũi nhọn của kinh tế Liên bang Nga

C. là ngành xương sống của nền kinh tế Liên bang Nga

D. là ngành tạo việc làm tăng thu nhập cho nhân dân

Câu 34: Khó khăn lớn nhất của miền Tây Trung Quốc là:

A. khí hậu hô khan, nhiều động đất, núi lửa        B. khí hậu khô khan, giao thông đi lại khó khăn

C. xói mòn, sạt lở đất, lũ quét                           D. nhiều bão, lụt, ngập úng

Câu 35: Trung Quốc có chính sách dân số triệt để:

A. Mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con

B. Mỗi gia đình chỉ có 1 con

C. Mỗi gia đình chỉ có 1 con, gia đình chính sách có 2 con

D. Khoảng cách giữa 2 lần sinh phải từ 5 năm trở lên

Câu 36: Ngành công nghiệp được coi là ngành mũi nhọn của Liên bang Nga là:

A. công nghiệp khai thác vàng                         B. công nghiệp sản xuất ô tô

C. công nghiệp khai thác dầu khí                     D. công nghiệp điện tử - tin học

Câu 37: Nhận định nào không đúng về thời kì đầy khó khăn biến động của Liên bang Nga:

A. Tốc độ tăng trưởng GDP âm                                      B. Tình hình chính trị xã hội bất ổn định

C. Thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo xảy ra ở nhiều nơi        D. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn

Câu 38: Sau năm 2000 nước Nga đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế mới là:

A. tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

B. đầu tư hiện đại hóa công nghiệp

C. tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường

D. đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị công nghệ

Câu 39: Trong ngành nông nghiệp Nhật Bản cây trồng chính là:

A. Lúa gạo               B. Cây công nghiệp               C. Dâu tằm                 D. Cây ăn quả

Câu 40: Khó khăn, trở ngại lớn nhất đối với phát triển kinh tế - xã hội miền Đông Trung Quốc là:

A. Động đất, sóng thần                      B. Bão, ngập lụt

C. Hạn hán, lũ quét                            D. Thiên tai, dịch bệnh

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 11

1

A

11

A

21

B

31

D

2

B

12

C

22

D

32

D

3

D

13

C

23

D

33

C

4

C

14

B

24

A

34

B

5

C

15

B

25

B

35

B

6

B

16

D

26

A

36

C

7

C

17

D

27

A

37

C

8

C

18

D

28

A

38

C

9

A

19

A

29

B

39

A

10

D

20

A

30

B

40

B

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ