21/05/2017, 21:22

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm 2016 - 2017 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh học có đáp án

Danh mục: Sinh học

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh học Nhằm giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt cho đợt thi học kì 2 sắp tới, VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn đạt điểm cao. Mời các bạn cùng tham khảo. Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau SỞ ...

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh học

Nhằm giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt cho đợt thi học kì 2 sắp tới, VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm 2016 - 2017, có đáp án kèm theo. Hi vọng tài liệu này giúp các bạn đạt điểm cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

-----------

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN SINH HỌC 11

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian  giao đề.

Đề thi gồm 2 trang

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM).

(Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau)

Câu 1: Hoa của cây bồ công anh nở ra lúc sáng sớm và cụp lại lúc chạng vạng tối là kiểu ứng động nào?

A. Quang ứng động.                                             B. Nhiệt ứng động.

C. Hóa ứng động.                                                D. Điện ứng động.

Câu 2: Bóng đen ập xuống lặp lại nhiều lần mà không gây nguy hiểm, gà con không chạy đi ẩn nấp nữa là kiểu học tập

A. học khôn.                      B. in vết.                      C. quen nhờn.                        D. học ngầm.

Câu 3: Loài cây nào sau đây có mô phân sinh bên?

A. Cây mía.                   B. Cây bưởi.                  C. Cây dừa.                  D. Cây chuối.

Câu 4: Ở rêu, cá thể mới được tạo thành từ

A. bào tử.                        B. phôi.                           C. hợp tử.                D. trứng.

Câu 5: Trong nuôi cấy mô tế bào thực vật, các loại hoocmôn thường được sử dụng là:

A. Auxin, axit abxixic.                                   B. Auxin, xitokinin.

C. Giberelin, xitokinin.                                    D. Auxin, giberelin.

Câu 6: Mùa đông, người ta thường đốt pháo sáng ở những ruộng mía vào ban đêm nhằm mục đích gì?

A. Kích thích sinh trưởng kéo dài của cây mía.

B. Kích thích sự ra hoa của cây mía.

C. Ngăn cản sự đẻ nhánh của cây mía.

D. Ngăn cản sự ra hoa của cây mía.

Câu 7: Ở thực vật có hoa, trong quá trình hình thành giao tử đực xảy ra mấy lần phân bào?

A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

B. 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.

C. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

D. 2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.

Câu 8: Khi thành phần thức ăn thiếu Iốt trẻ sẽ phát triển chậm, não ít nếp nhăn, chịu lạnh kém. Vì Iốt là thành phần cấu tạo của

A. hoocmon Ơstrogen.                                           B. hoocmon sinh trưởng.

C. hoocmon GnRH.                                                D. hoocmon Tiroxin.

B. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM).

Câu 1 (3 điểm)

Những câu sau đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng?

a. Cây bưởi có cả sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.

b. Ếch và ruồi là những loài phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

c. Khi lá cây được chiếu ánh sáng đỏ, phitocrôm đỏ xa chuyển thành phitocrôm đỏ.

d. Ở thực vật hạt kín trong quá trình thụ tinh cả hai giao tử đực đều được thụ tinh.

e. Khi tỉ lệ hoocmon GA cao hơn so với hoocmon AAB hạt sẽ ở trạng thái ngủ.

f. Sinh sản hữu tính có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

Câu 2 (3 điểm)

a. Biến thái ở động vật là gì?

b. So sánh kiểu phát triển qua biến thái hoàn toàn và phát triển qua biến thái không hoàn toàn?

Câu 3 (2 điểm)

a. Thế nào là sinh sản vô tính ở động vật? Kể tên các hình thức sinh sản vô tính ở động vật? 

b. Hiện nay sinh sản vô tính ở động vật được ứng dụng trong những lĩnh vực nào? Cho ví dụ?

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Sinh học

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

C

B

A

B

D

C

D

 B. PHẦN TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Câu 1:

Các ý sau đúng hay sai, nếu sai sửa lại cho đúng (Nếu học sinh sửa theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm)

a. Đúng ...............................

b. Sai: Ếch và ruồi là những loài phát triển qua biến thái hoàn toàn......

c. Sai: Khi lá cây được chiếu ánh sáng đỏ xa, phitocrôm đỏ xa chuyển thành phitocrôm đỏ.....

d. Đúng .............

e. Sai: Khi tỉ lệ hoocmoon GA cao hơn so với hoocmoon AAB hạt sẽ chuyển sang trạng thái nảy mầm..........

f. Sai: Sinh sản hữu tính không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.................

Câu 2:

a) Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra ……

b) So sánh phát triển qua biến thái hoàn toàn và phát triển qua biến thái không hoàn toàn:

Giống nhau:

  • Đều là kiểu phát triển qua biến thái…………………
  • Vòng đời đều gồm 2 giai đoạn: giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi………………

Khác nhau:

Nội dung

Phát triển qua biến thái hoàn toàn

Phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Khái niệm

 là kiểu phát triển mà ấu trùng (sâu bướm ở côn trùng) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành.

là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống con trưởng thành

Đại diện

- Bướm, tằm, ếch…

- Châu chấu, bọ ngựa

Các giai đoạn

- Vòng đời trải qua 4 giai đoạn (trừ ở ếch):

Trứng → Ấu trùng → Nhộng  Sâu trưởng thành.

- Có giai đoạn nhộng.

- Vòng đời trải qua 3 giai đoạn:

Trứng  Ấu trùng  Sâu trưởng thành.

- Không có giai đoạn nhộng.

Câu 3:

a. Khái niệm

* Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.....

* Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật: Phân đôi; Nảy chồi; Phân mảnh; Trinh sinh (trinh sản) ...

b. Ứng dụng của sinh sản vô tính ở động vật và ví dụ:

Nuôi mô sống: VD: Ứng dụng trong việc nuôi cấy da người để chữa cho các bệnh nhân bị bỏng da; truyền máu; cấy ghép nội tạng ......

Nhân bản vô tính: VD: Nhân bản vô tính cừu Đôly, chuột, lợn, bò, chó .......

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ