Giáo dục công dân lớp 11

Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác ...

Câu 5 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng ...

Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta. Câu 4 trang 118 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 6 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua. Xem thêm: Bài 15. Chính sách đối ngoại ...

Câu 1 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh? Câu 2 trang 114 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 1 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại. Câu 2 trang 118 SGK GDCD lớp 11 Câu 3 trang 118 SGK ...

Câu 4 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại? Câu 5 trang 118 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 5 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Câu 6 trang 109 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh. Câu 4 trang 114 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 118 SGK GDCD lớp 11

Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay. Câu 3 trang 118 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo. Câu 3 trang 109 SGK GDCD lớp 11 Câu 4 ...

Câu 7 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa? Câu 8 trang 109 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 4 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh. Câu 5 trang 114 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 114 SGK GDCD lớp 11

Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh. Câu 3 trang 114 SGK GDCD lớp 11 Câu 4 ...

Câu 4 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Trách nhiệm của em đối với việc bảo vệ tài nguyên, môi trường như thế nào? Câu 5 trang 101 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em ...

Câu 8 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Em hãy sưu tầm một số câu nói, câu thơ hoặc ca dao, tục ngữ nói về truyền thống hiếu học và những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Câu 1 trang ...

Câu 6 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ...

Câu 4 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Nêu tình hình việc làm và mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước. Hãy tìm hiểu và nhận xét tình hình việc làm ở địa phương em. Câu 5 trang 95 SGK ...

Câu 5 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân. Câu 1 trang 109 SGK ...

Câu 4 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì? Câu 5 trang 109 SGK GDCD lớp 11 Câu 6 ...

Câu 1 trang 109 SGK GDCD lớp 11

Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia. ...

Câu 2 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta? Câu 3 trang 95 SGK GDCD lớp 11 Câu 4 ...

Câu 2 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Nêu mục tiêu, phương hướng cơ bản nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường. Câu 3 trang 101 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Giả sử có một đàn voi rừng trong quá trình di chuyển chỗ ở đã tàn phá nhiều vườn tược, hoa màu, nguy hiểm hơn chúng đã giẫm chết và làm trọng thương nhiều ...

1 2 3 4 .. > >>
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản