Giáo dục công dân lớp 11 - Trang 3

Câu 4 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Em hiểu thế nào là “quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”? Câu 5 trang 73 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 10 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu lực quản lí kinh tế của nhà nước? Câu 11 trang 65 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 1 trang 64 SGK GDCD lớp 11

Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần kinh tế ở nước ta. Câu 2 trang 65 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan? Câu 4 trang 73 SGK GDCD lớp 11 Câu ...

Câu 1 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó? Câu 2 trang 73 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 6 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là gì? Cho ví dụ. Tại sao nói thành phần kinh tế tư bản nhà nước giữ vai trò là “cầu nối” để đưa sản xuất nhỏ lạc hậu lên chủ ...

Câu 6 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau về việc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta và lí giải ngắn gọn vì sao lại chọn ý kiến đó. ...

Câu 11 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Em có dự định sẽ hoạt động trong thành phần kinh tế nào? Tại sao lại lựa chọn thành phần kinh tế đó? Xem thêm: Bài 7. ...

Câu 8 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Theo em, sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần, vấn đề tìm kiếm việc làm có gì khác với trước đây khi nền kinh tế nước ta còn tình trạng bao cấp? Câu 9 trang ...

Câu 2 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Phân tích tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Câu 3 trang 65 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Trình bày tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Câu 3 trang 55 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 7 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế nhà nước khác với thành phần kinh tế tư bản nhà nước về: Câu 8 trang 65 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 4 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế tập thể là gì? Vai trò và mối quan hệ giữa nó với thành phần kinh tế nhà nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Câu 5 ...

Câu 7 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Câu 8 trang 56 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 4 trang 47 SGK GDCD lớp 11

Khi là người bán hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây: Câu 5 trang 48 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Thành phần kinh tế nhà nước là gì? Phân tích vai trò của thành phần kinh tế nhà nước. Theo em cần phải làm gì để tăng cường vai trò của thành phần kinh tế nhà ...

Câu 9 trang 56 SGK GDCD lớp 11

Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Câu 1 ...

Câu 4 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Phân tích nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Câu 5 trang 55 SGK GDCD lớp 11 Câu ...

Câu 6 trang 42 SGK GDCD lớp 11

Em hiểu thế nào là cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh? Khi thấy có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, em sẽ xử lí như thế nào? Câu 1 trang 47 SGK GDCD ...

Câu 8 trang 56 SGK GDCD lớp 11

Tại sao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời với chuyển dịch cơ cấu lao động? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ...

Câu 5 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội là gì? Em có nhận xét gì về cơ sở vật chất – kĩ thuật của nước ta hiện nay? Câu 6 trang 55 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 7 trang 48 SGK GDCD lớp 11

Khi nước ta là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, mối quan hệ cung – cầu về hàng hóa và việc làm sẽ diễn ra như thế nào? Câu 1 trang 55 ...

Câu 3 trang 42 SGK GDCD lớp 11

Khi nước ta là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), theo em, tính chất và mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra theo hướng nào (êm dịu hay gay gắt quyết ...

Câu 3 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Câu 4 trang 55 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 1 trang 55 SGK GDCD lớp 11

Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, em hãy cho biết tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? Câu 2 trang 55 SGK GDCD lớp 11 ...

< 1 2 3 4 5 >
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ