Giáo dục công dân lớp 11 - Trang 5

Câu 1 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Hãy phân biệt đối tượng lao động với tư liệu lao động của một số ngành sản xuất mà em biết? Câu 2 trang 12 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật. Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 8 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Thị trường là gì? Em hãy nêu một số ví dụ về sự phát triển của sản xuất hàng hóa và thị trường ở địa phương mình. Câu 9 trang 27 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống? Câu 6 trang 27 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 5 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Nêu một ví dụ về ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Câu 6 trang 12 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Tại sao giá trị hàng hóa không do thời gian lao động cá biệt quyết định, mà do thời gian lao động xã hội cần thiết quyết định? Câu 4 trang 26 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Hãy cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa, hoặc không phải là hàng hóa? Vì sao? Câu 2 trang 26 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Hãy cho biết vì sao Đảng ta xác định: Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu? Câu 4 trang 12 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 6 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Vì sao sự phát triển kinh tế phải đặt trong mối quan hệ với sự gia tăng dân số và bảo vệ môi trường? Câu 7 trang 12 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 4 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Em hãy trình bày những nội dung cơ bản của phát triển kinh tế và biểu hiện của nó ở nước ta hiện nay. Câu 5 trang 12 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động. Câu 3 trang 12 SGK GDCD lớp 11 ...

<< < .. 2 3 4 5
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ