Lịch sử lớp 11 - Trang 4

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

LỊCH SỬ LỚP 11 Bài 10. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941) Quốc huy của Liên Xô I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - ...

Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 22. XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP 1. NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ Toàn quyền P. Đu-me hoàn ...

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 11. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống hòa ước ...

Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (Cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)22 1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á * Nguyên ...

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

LỊCH SỬ 11 CHƯƠNG 2. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT BÀI 6. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) I. NGUYÊN NHÂN ...

Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 20. CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC. CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884, NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH ...

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 7. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI I. Sự phát triển của nền văn hóa mới trong buổi đầu thời cận đại đến giữa thế kỉ XIX. - Sau các cuộc ...

Bài 24. Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 24. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918) I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1. Những biến động về kinh tế - Trong ...

Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 14. NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I. Nhật Bản trong những năm 1918 - 1929 1. Nhật Bản trong những năm đầu sau ...

Bài 3. Trung Quốc

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 3. TRUNG QUỐC Hoà ước Nam Kinh 1842 I. Trung Quốc bị các đế quốc xâm lược * Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lược - Thế kỉ XVIII đầu XIX các ...

Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 18. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) Lược đồ Liên Xô năm 1940 I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI ...

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 21. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX Lược đồ cuộc phản công ở kinh thành Huế và phong ...

Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất( 1914)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 23. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Các sách Tân thư, Tân báo do Khang ...

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 16. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Lược đồ Đông Nam Á I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh ...

Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 17. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 - 1945) I. CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI 1. Các nước phát xít đẩy mạnh chính sách xâm ...

Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (từ năm 1885 đến trước năm 1873)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 19. NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (TỪ 1858 ĐẾN TRƯỚC 1873) I. LIÊN QUÂN PHÁP - TÂY BAN NHA XÂM LƯỢC VIỆT NAM. CHIẾN SỰ Ở ...

Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 - 1918).

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 25. SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1918) 1. Nước Việt Nam giữa thế kỷ XIX- trước cuộc xâm lược của tư bản Pháp - Giữa thế kỷ XIX, chế độ ...

Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 13. NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) Ngày thứ năm "đen tối" (24/10/1929), ngày thị trường chứng khoán New York sụp ...

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939) Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, mở đầu phong trào Ngũ ...

Những cải cách của Ra-ma V có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm?

Đánh giá bài viết Với chính sách cải cách hành chính, vua vẫn là người có quyền lực tối cao, song bên cạnh vua có Hội đồng Nhà nước, đóng vai trò cơ quan tư ...

Chiến tranh thế giới thứ nhất để lại những hậu quả gì?

Đánh giá bài viết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) đã gây ra những thảm họa hết sức nặng nề đối với nhân loại: khoảng 1,5 tỉ người bị lôi cuốn vào vòng ...

Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ đối với Phi-líp-pin như thế nào?

Đánh giá bài viết Vào lúc này, đế quốc Mĩ đang tìm cách bành trướng sang bờ Tây Thái Bình Dương nên đã không bỏ lỡ cơ hội. Tháng 4-1898, Mĩ gây chiến với Tây ...

Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây?

Đánh giá bài viết Xiêm là 1 nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của phương tây cuối thế kỉ XIX vì chính sách đối ngoại mềm dẻo của ...

Nhân dân hai nước Việt Nam và Cam-pu-chia đã đoàn kết chiến đấu như thế nào trong các cuộc khởi nghĩa A-cha Xoa và Pu-côm-bô?

Đánh giá bài viết Cuộc khởi nghĩa của A-cha-xoa (1863-1866) diễn ra ở các tỉnh giáp với biên giới Việt Nam, đã gây cho thực dân Pháp nhiều tổn thất to lớn. Ban ...

Nêu nổi bật trong giai đoạn thứ hai của cuộc chiến tranh là gì? Vì sao Mĩ tham gia chiến tranh muộn?

Đánh giá bài viết – Nét nổi bật của giai đoạn hai : so sánh tương quan lực lượng giữa hai khối đế quốc với nhau xem ưu thế thuộc về khối nào, nguyên nhân ...

< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ