Lịch sử lớp 11 - Trang 5

Nguyên nhân và duyên cớ của Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Đánh giá bài viết Nguyên nhân sâu xa và duyên cớ trực tiếp của Chiến tranh thế giới thứ nhãt : – Nguyên nhân sâu xa: mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về ...

Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Đánh giá bài viết – Kết quả của Cách mạng Tân Hợi : Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ ...

Chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh được biểu hiện như thế nào?

Đánh giá bài viết – Học thuyết Mơn-rô nhằm gạt bỏ ảnh hưởng của thực dân châu Âu. – Năm 1889, thành lập tổ chức Liên Mĩ để cột chặt các nước ở khu ...

Cách mạng năm 1896 ở Phi-líp-pin diễn ra như thế nào?

Đánh giá bài viết Ngày 28-8-1896, Bô-ni-pha-xi-ô phát lệnh khởi nghĩa với khẩu hiệu “Chiến thắng hay là chết!”, được nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt. ...

Nêu tính chất và ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 – 1908 của nhân dân Ấn Độ

Đánh giá bài viết – Qua việc trình bày phạm vi hoạt động, quy mô, mục đích, lực lượng tham gia chứng tỏ tính chất dân tộc, dân chủ của cao trào đấu tranh, ...

Đảng Quốc đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ?

Đánh giá bài viết Đường lối lãnh đạo cách mạng, vai trò tập hợp lực lượng, sự phân hoá của Đảng Quốc đại và ảnh hường của phái cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu cho ...

Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh nào?

Đánh giá bài viết * Trong nước : – Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho cơ cấu kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. ...

Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 nhằm mục đích gì?

Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911-1918 nhằm mục đích gì? 5 (100%) 1 vote Ngày 5-6-1911, Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ...

Vì sao nói Đông Kinh nghĩa vụ có những đóng góp to lớn trong cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX?

Đánh giá bài viết Trong khi Phan Bội Châu đang đẩy mạnh cuộc vận động vũ trang giải phóng dân tộc và các tỉnh Trung Kì đang sôi sục với cuộc vận động Duy tân, ở ...

Các cuộc khởi nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa gì?

Đánh giá bài viết Cuộc khởi nghĩa có ảnh hưởng lớn nhất là cuộc khởi nghĩa của đồng bào Mnông do N’Trang Long chỉ huy. Nghĩa quân thắng nhiều trận lớn, ...

Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào?

Sự chuyển biến về kinh tế và sự chuyển biến về xã hội ở Việt Nam đầu thế kỉ XX có mối quan hệ như thế nào? 4.79 (95.71%) 382 votes – Trước khi Pháp tiến ...

Ba tỉnh miền Tây Nam Kì đã rơi vào tay Pháp như thế nào?

Đánh giá bài viết Sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì, thực dân Pháp bắt tay vào việc tổ chức bộ máy cai trị và chuẩn bị mở rộng phạm vi chiếm đóng. Năm ...

Vì sao Nguyễn Tất Thành lại quyết định sang phương Tây tìm đường cứu nước?

Đánh giá bài viết Từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX phong trào chống Pháp ở Việt Nam diễn ra sôi nổi nhưng tất cả đều thất bại Lí do: – Chưa có đường lối ...

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam đã có những cuộc khởi nghĩa lớn nào của đồng bào các dân tộc thiểu số?

Đánh giá bài viết Tại Tây Bắc, vào đầu tháng 11-1914 đã bùng nổ cuộc khởi nghĩa của người Thái. Nghĩa quân đánh chiếm nhiều đồn giặc dọc biên giới Việt –Lào và ...

Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp có gì đáng chú ý?

Đánh giá bài viết * Những chuyển biến về cơ cấu kinh tế : – Nông nghiệp : xuất hiện các đồn điền trồng lúa, cao su nông nghiệp quy mô lớn). – Xuất ...

Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 thất bại?

Những nguyên nhân nào khiến cho cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược của quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 thất bại? 4.8 (96%) 380 votes – Triều đình ...

Trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883) diễn ra như thế nào?

Đánh giá bài viết Ngay từ đầu, quân Pháp đã vấp phải tinh thần quyết chiến của nhân dân Hà Nội. Họ tự tay đốt các dãy phố, tạo thành hàng rào lửa cản giặc. Trưa ...

Những chính sách khai thác thuộc địa của Pháp trong chiến tranh đã tác động như thế nào đến các tầng lớp xã hội Việt Nam?

Đánh giá bài viết Chính sách của Pháp và những biến động về kinh tế ở Việt Nam trong 4 năm chiến tranh đã tác động mạnh đến tình hình xã hội ở Việt Nam. Trước ...

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương chống Pháp?

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương chống Pháp? 4.8 (96%) 380 votes Điểm khác là: Nội dung so ...

Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An?

Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An? 4.8 (96%) 380 votes Sau khi thất bại trong trận Cầu Giấy lần thứ hai (19-5-1883), khác với lần ...

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, nền kinh tế Việt Nam có những chuyển biến như thế nào?

Đánh giá bài viết Nổi bật là chính sách cướp đoạt ruộng đất. Năm 1897, thực dân Pháp ép triều đình nhà Nguyễn “nhượng” quyền “khai khẩn đất ...

Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương?

Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương? 4.8 (96%) 380 votes – Quy mô, địa bàn hoạt động rộng ...

Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858?

Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858? 4.79 (95.8%) 381 votes + Triều đình tổ chức kháng chiến chống Pháp ngay từ đầu ...

Tóm lược các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Yên Thế từ năm 1884 đến năm 1913

Đánh giá bài viết Khi thực dân Pháp chiếm Bắc Kì, chúng đưa quân lên bình định cả vùng Yên Thế. Để bảo vệ cuộc sống của mình, nông dân ở đây đã đứng lên tự vệ. ...

Cách tổ chức và chiến đấu của nghĩa quân Bãi Sậy có những điểm gì khác với nghĩa quân Ba Đình?

Đánh giá bài viết Có thể lập bảng như sau : Nội dung so sánh Nghĩa quân Bãi Sậy Nghĩa quân Ba Đình Cách tổ chức – Đóng quân ở Bãi Sậy (Hưng Yên) và Hai ...

<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ