Môn toán lớp 11 - Trang 76

Bài 2 trang 33 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L và J lần lượt là trung điểm của AD, BC, KC và IC. Chứng minh hai hình thang JLKI và IHDC đồng dạng ...

Lý Thuyết Phép Dời Hình Và Hai Hình Bằng Nhau

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Nghĩa là với hai điểm M, N tùy ý và ảnh M', N' tương ứng của chúng, ta luôn ...

Bài 4 trang 37 sgk giải tích 11

Bài 4. Giải các phương trình sau: Bài 5 trang 37 sgk giải tích 11 Bài 6 trang 37 sgk giải tích 11 ...

Bài 2 trang 11 sách giáo khoa hình học lớp 11

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x-y+2=0. Viết phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy. Bài 3 trang 11 ...

Bài 5 trang 29 sgk giải tích 11

Bài 5. Giải các phương trình sau: Bài 6 trang 29 sgk giải tích 11 Bài 7 trang 29 sgk giải tích 11 ...

Bài 3 trang 37 sgk giải tích 11

Bài 3. Giải các phương trình sau: Bài 4 trang 37 sgk giải tích 11 Bài 5 trang 37 sgk giải tích 11 ...

Bài 5 trang 37 sgk giải tích 11

Bài 5. Giải các phương trình sau: Bài 6 trang 37 sgk giải tích 11 Lý Thuyết Phép Biến Hình ...

Bài 1 trang 28 sgk giải tích 11

Bài 1. Giải các phương trình sau: Bài 2 trang 28 sgk giải tích 11 Bài 3 trang 28 sgk giải tích 11 ...

Lý Thuyết Phép Đối Xứng Trục

Cho đường thẳng d. Phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M' sao cho d là đường trung trực của đoạn ...

Lý thuyết một số phương trình lượng giác thường gặp

1. Các dạng phương trình lượng giác thường gặp Bài 1 trang 36 sgk giải tích 11 Bài 2 trang 36 sgk giải ...

Bài 2 trang 36 sgk giải tích 11

Bài 2. Giải các phương trình sau: Bài 3 trang 37 sgk giải tích 11 Bài 4 trang 37 sgk giải tích 11 ...

Bài 5 trang 18 sgk giải tích 11

Bài 5. Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx Bài 6 trang 18 sgk giải tích 11 Bài 7 trang 18 sgk giải tích 11 ...

Lý Thuyết Phép Biến Hình

Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M' của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng. Nếu kí hiệu ...

Bài 2 trang 17 sgk giải tích 11

Bài 2. Tìm tập xác định của các hàm số: Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11 Bài 4 trang 17 sgk giải tích 11 ...

Bài 7 trang 29 sgk giải tích 11

Bài 7. Giải các phương trình sau: Lý thuyết một số phương trình lượng giác thường gặp Bài 1 trang 36 sgk ...

Lý thuyết phương trình lượng giác cơ bản

1. Phương trình cơ bản Bài 1 trang 28 sgk giải tích 11 Bài 2 trang 28 sgk giải tích 11 ...

Bài 3 trang 28 sgk giải tích 11

Bài 3. Giải các phương trình sau: Bài 4 trang 29 sgk giải tích 11 Bài 5 trang 29 sgk giải tích 11 ...

Bài 6 trang 18 sgk giải tích 11

Bài 6. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx, tìm các khoảng giá trị của x để hàm số đó nhận giá trị dương. Bài 7 trang 18 sgk giải tích 11 ...

Lý thuyết hàm số lượng giác

1. Hàm số y = sin x và hàm số y = cos x Bài 1 trang 17 sgk giải tích 11 Bài 2 trang 17 sgk giải tích 11 ...

Bài 8 trang 18 sgk giải tích 11

Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số: Lý thuyết phương trình lượng giác cơ bản Bài 1 trang 28 sgk giải tích ...

Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11

Bài 3. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx Bài 4 trang 17 sgk giải tích 11 Bài 5 trang 18 sgk giải tích 11 ...

Bài 4 trang 17 sgk giải tích 11

Bài 4. Chứng minh rằng Bài 5 trang 18 sgk giải tích 11 Bài 6 trang 18 sgk giải tích 11 ...

Bài 1 trang 17 sgk giải tích 11

Bài 1. Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn Bài 2 trang 17 sgk giải tích 11 Bài 3 trang 17 sgk giải ...

<< < .. 73 74 75 76
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ