Sinh học lớp 11 - Trang 17

Lý thuyết Vận chuyển các chất trong cây

- Mạch gỗ gồm các tế bào chết là quản bào và mạch ống, nối kế tiếp nhau tạo nên những ống dài từ rễ lên lá giúp dòng nước, ion khoáng và các chất hữu cơ được ...

Lý thuyết Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Hình thái của rễ cây trên cạn thích nghi với chức năng hướng tới nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng. Bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 11 ...

Bài 1,2,3,4 trang 55 SGK Sinh 11

Câu 1: Hô hấp ở cây xanh là gì? Câu 2: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? Câu 3: Trong những trường hợp nào thì diễn ra hô hấp kị khí ở cơ thể ...

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 43 SGK Sinh 11

Bài 1:Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp? Bài 2:Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Bài 3: Sản phẩm của pha sáng là gì? Bài 4: ...

Bài 1,2 trang 24 SGK Sinh 11

Bài 1: Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loại cây trồng ? Bài 2: Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số ...

Bài 1,2,3 trang 31 SGK Sinh 11

Bài 1: Nêu các dạng ni tơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được? Bài 2: Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học ...

Bài 1,2,3 trang 50 SGK Sinh 11

Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật ? Vì sao ? Câu 2: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế? Câu 3: Nêu các biện pháp ...

Bài 1,2,3,4 trang 47 SGK Sinh 11

Câu 1: Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào? Câu 2: Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp? Câu 3: Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp ...

Bài 1,2,3,4 trang 14 SGK Sinh 11

Bài 1: Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá? Bài 2: Động lực năng nào giúp dòng nước và các ...

Bài 1,2,3 trang 19 SGK Sinh 11

Bài 1:Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng? Bài 2: Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh ...

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11

Bài 1: Quang hợp ở thực vật là gì? Bài 2. Viết phương trình quang hợp tổng quát? Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ? Nêu đặc ...

Bài 1,2,3 trang 27 SGK Sinh11

Bài 1: Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được ? Bài 2: Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat? Bài 3: Thực ...

Bài 1,2,3 trang 9 SGK Sinh 11

Bài 1: Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng? Bài 2: Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ ...

<< < .. 14 15 16 17
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ