Sinh học lớp 11 - Trang 5

Bài 1,2,3 SInh 11 trang 186

Câu 1. Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề gì trong sinh đẻ ở người? Trả lời: Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề vô sinh trong sinh đẻ ở người. Câu 2. Tại ...

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật? 1 (20%) 1 vote – Giống nhau: + Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào học là nguyên ...

So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật?

Đánh giá bài viết – Giống nhau: + Có quá trình giảm phân tạo phân tử (n), giao tử cái (n). + Có sự hợp nhất giao tử đực (n) và giao tử cái (n) trong quá ...

Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng biện pháp đình sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác?

Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên sử dụng biện pháp đình sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác? 4 (80%) 1 vote Những người dưới 19 tuổi không ...

Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.

Đánh giá bài viết Tái sinh các hộ phận cơ thể (thằn lằn tái sinh được đuôi, khi đuôi bị đứt) không phải là sinh sản vô tính vì sinh sản vô tính tạo ra cơ thể ...

Trình bày nguồn gốc của quả và hạt.

Trình bày nguồn gốc của quả và hạt. 4.79 (95.81%) 382 votes Hạt là noãn đã thụ tinh chuyển hoá thành gồm hợp tử và nội nhũ. Quả là bầu nhụy sinh trưởng chuyển ...

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao? 4.8 (96%) 380 votes Khi điều kiện sống thay đổi ...

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao? 4.8 (96%) 380 votes FSH kích Thích ống sinh tinh ...

Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính?

Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính? 4.8 (96%) 380 votes Sinh sản hữu tính khác với sinh sản vô tính là sinh sản hữu tính có 3 giai ...

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật.

Kể tên các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật. 4.8 (96%) 380 votes * Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật như: + ...

Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêrôn hoặc prôgesterôn ơstrôgen ) dư có thể tránh được mang thai, tại sao?

Đánh giá bài viết Hằng ngày phụ nữ uống viên thuốc tránh Thai (chứa prôgestêron lổng hợp hoặc prôgestêron+estrôgen tổng hợp) có thể tránh thai vì: Uống thuốc ...

Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?

Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn? 5 (100%) 1 vote Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phân từ nhị đến núm nhụy. Có hai loại thụ phấn: + Tự thụ phân: Nêu ...

Quá trình sản xuất hoocmôn FSH. LH, (ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?

Quá trình sản xuất hoocmôn FSH. LH, (ơstrôgen và prôgestêrôn bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao? 2.67 (53.33%) 3 votes FSH. LH ...

Lúc nào thì cây ra hoa?

Lúc nào thì cây ra hoa? 1.5 (30%) 2 votes Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh ...

Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ?

Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ? 3 (60%) 2 votes Nạo hút thai không được xem là biện ...

So sánh cảm ứng của động vật và thực vật.

So sánh cảm ứng của động vật và thực vật. 4.8 (96%) 380 votes + Giống nhau: Cơ thể thực vật và động vật đều có khả năng tiếp nhận kích thích từ các tác nhân của ...

Thụ tinh kép là gì ?

Thụ tinh kép là gì ? 4.8 (96%) 380 votes Thụ tinh kép là sự hợp nhất của 2 nhân tinh trùng đồng thời với nhân của tế bào trứng với nhân lưỡng bội (2n). ở trung ...

Sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn ? Tại sao?

Đánh giá bài viết Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn. Vì ấu trùng (nòng nọc) rất khác ếch trưởng thành về ...

Nêu vai trò của quả đối với phát triển của thực vật và đời sống con người.

Nêu vai trò của quả đối với phát triển của thực vật và đời sống con người. 3 (60%) 1 vote – Vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật: Nhờ quả mà ...

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật.

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật. 1.5 (30%) 2 votes * Giống nhau: + Sinh sản ở thực vật và động vật đều có 2 hình ...

Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được. 4.8 (96%) 380 votes – Tập tính bẩm sinh là tập tính được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. Ví dụ: ...

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Đánh giá bài viết Có 3 hình thức: – Giản đơn là hình thức sinh sản trong đó cơ thể mẹ tự phân thành các Phần (2,4 hay nhiều hơn) và mỗi phần ấy trở thành ...

Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn và không qua biến thái?

Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn và không qua biến thái? 4.8 (95.92%) 382 votes + Sinh trưởng và phát ...

Cho biết tên vài loài động vật có sinh trưởng và phát triền không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn?

Cho biết tên vài loài động vật có sinh trưởng và phát triền không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn? 4.8 (96%) 380 votes ...

Kể tên các hoocmôn điều hoà sinh sản ở động vật và thực vật?

Kể tên các hoocmôn điều hoà sinh sản ở động vật và thực vật? 4.8 (96%) 380 votes + Hoocmôn điều hoà sinh sản ở thực vật là florieen. + Hoocmôn điều hoà sinh sản ...

<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ