Soạn văn lớp 11 - Trang 256

Soạn bài lai tân

Soạn bài lai tân của Hồ Chí Minh Câu 1. Bộ máy quan lại ở Lai Tân đã được miêu tả trong ba câu thơ đầu : « Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc Giải người canh ...

Soạn bài về luận lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh

Soạn bài về luận lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh (Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây) I. Gợi ý trả lời câu hỏi. Câu 1. Cấu trúc đoạn trích gồm có 3 phần: ...

Soạn bài luyện tập thao tác lập luận bình luận

Soạn bài luyện tập thao tác lập luận bình luận Gợi ý luyện tập Tiết 1: Câu 1. Có người cho rằng bình luận chẳng qua chỉ là sự kết hợp của hai kiểu lập luận giải ...

Soạn bài ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Soạn bài ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph. Ăng-ghen) I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Bài điếu văn có thể chia làm 3 phần: - Phần 1 (đoạn 1 và 2): Thông báo ...

Soạn bài một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

Soạn bài một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận I. Hướng dẫn trả lời các câu hỏi Câu 1. Nêu: - Đặc trưng của kịch: tái hiện những xung đột trong cuộc sống ...

Soạn bài lưu biệt khi xuất dương

Soạn bài lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu (Lưu biệt trước khi ra nước ngoài) I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Đọc phần tiểu dẫn để hiểu bối cảnh ra đời ...

Soạn bài tôi yêu em của Pu-Skin

Soạn bài tôi yêu em của Pu-Skin I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Điệp khúc tôi yêu em làm nổi bật cảm xúc chủ đạo của bài thơ. So sánh những lần xuất hiện điệp ...

Soạn bài phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo

Soạn bài phong cách ngôn ngữ chính luận tiếp theo Tiết 2: Gợi ý luyện tập Câu 1. Biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận là: - Điệp ngữ: Ai có… dùng ...

Bài viết số 5 lớp 11 nghị luận !!!

Bài viết số 5 lớp 11 đề 1: Người xưa có câu: “Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều”. Anh/ chị hãy nói cho rõ ý kiến của mình về quan niệm trên. • Các ...

Soạn bài một thời đại trong thi ca

Soạn bài một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra tinh thần của thơ mới là: - Thơ cũ, ...

Hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích” – một – “căn bệnh” gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay

Như các bạn đã biến, bệnh thành tích làm cho đất nước ta phát triển một cách trì trệ, có những người không giỏi nhưng được làm quan to, không biết đọc cũng được ...

Soạn bài ôn tập văn học lớp 11 HK 2

Soạn bài ôn tập văn học lớp 11 HK 2. I. Gợi ý ôn tập Câu 1. Các em hãy lập bảng thống kê tác phẩm đã học ở học kì II, ngữ văn lớp 11 theo hai thể loại: thơ ca ...

Bài viết số 6 lớp 11 văn nghị luận !!!

Bài viết số 6 lớp 11 đề 1: Anh/ chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh vô cảm” trong xã hội hiện nay. Bài làm Dân tộc ta từng tự hào về truyền ...

Soạn bài tràng giang

Soạn bài tràng giang của Huy Cận I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Nhận xét về phong cảnh thiên nhiên ở bài thơ: - Thiên nhiên trong bài thơ là hình anh quen ...

Soạn bài nghĩa của câu

Soạn bài nghĩa của câu I. Hai thành phần nghĩa của câu - Nghĩa sự việc: + Khái niệm (Xem ở phần ghi nhớ) + Một số câu biểu hiện nghĩa sự việc • Câu biểu hiện ...

Soạn bài thơ tình số 28 của Tago

Soạn bài thơ tình số 28 của Ta-go I. Hướng dẫn làm bài Câu 1. Hình tượng so sánh trong câu thơ mở đầu : Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng anh như Trăng kia ...

Soạn bài luyện tập thao thác lập luận bác bỏ tiếp theo

Soạn bài luyện tập thao thác lập luận bác bỏ tiếp theo Tiết 2. Câu 1. Trong buổi hội thảo về kinh nghiệm học môn Văn của lớp, có hai quan niệm: a. Muốn học giỏi ...

Soạn bài từ ấy

Soạn bài từ ấy của Tố Hữu I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí ...

Soạn bài hầu trời

Soạn bài hầu trời của Tản Đà I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Phân tích khổ thơ đầu: - Câu thơ tác giả đặt vấn đề có vẻ khách quan: Câu chuyện tôi sắp kể ...

Soạn bài nghĩa của câu tiếp theo

Soạn bài nghĩa của câu tiếp theo Tiết 2. Câu 1. Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau: a. Ngoài này nắng đỏ cành cam Chắc trong ấy nắng ...

Soạn bài đây thôn vĩ dạ

Soạn bài đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Tâm trạng tác giả trong khổ thơ đầu (qua hồi tưởng về Cảnh và người thôn Vĩ) - Bao trùm ...

Soạn bài nhớ đồng

Soạn bài nhớ đồng của Tố Hữu Câu 1. Cảm hứng của bài thơ được gợi lên bởi tiếng hò dội vào nhà tù. Vì sao tiếng hò lại có sức gợi cảm như thế đối với nhà thơ ? ...

Soạn bài mộ (chiều tối)

Soạn bài mộ (chiều tối) của Hồ Chí Minh I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. So sánh bản dịch thơ với bản dịch nghĩa, tìm những chỗ chưa sát với nguyên tác. Chẳng ...

Soạn bài thao tác lập luận bác bỏ luyện tập

Soạn bài thao tác lập luận bác bỏ - luyện tập Gợi ý luyện tập Tiết 1: Câu 1. Đọc đoạn trích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ và đoạn trích Mấy ý ...

Cảm nhận về bài thơ Tràng Giang của Huy Cận

Đề bài: Cảm nhận về bài thơ Tràng Giang của Huy Cận Bài làm Huy Cận (1919 – 2005) cũng như nhiều thanh niên thời đó nhận thức được cuộc đời sống tù túng, tẻ ...

<< < .. 253 254 255 256 257 >
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ