Tiếng anh lớp 11 - Trang 18

Liên hệ giữa since, for và ago- Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành đơn

I. LIÊN HỆ GIỮA SINGE, FOR và AGO - Thì Quá khứ đơn và Hiện tại hoàn thành đơn. Phát âm chữ S tận cùng Quá ...

Thì Quá Khứ Tiếp Diễn

Past continuous/ Progressive (Thì Quá khứ tiếp diễn) được dùng để diễn tả Hành động xảy ra tại một giờ cụ thể trong quá khứ,... Reading-Unit 1 Trang 12 Tiếng ...

Quá khứ đơn

Quá khứ đơn dùng để diễn tả: 1. Hành động xảy ra và đã chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ,... Thì Quá Khứ Tiếp Diễn ...

<< < .. 15 16 17 18
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ