Tin học lớp 11 - Trang 2

Tạo hình

Đánh giá bài viết Bài viết liên quan: Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào? Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% ...

Viết chương trình nhập vào một ma trận A vuông cấp n. Chuyển A thành chính mà trận chuyển vị của A (không sử dụng ma trận trung gian).

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một ma trận A vuông cấp n. Chuyển A thành chính mà trận chuyển vị của A (không sử dụng ma trận trung gian). Bài ...

Tính tổng S nghịch đảo giai thừa

Đánh giá bài viết Tính tổng S nghịch đảo giai thừa Bài viết liên quan: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của ...

Hãy viết chương trình nhập giá trị cho ma trận vuông cấp n.

Đánh giá bài viết Hãy viết chương trình nhập giá trị cho ma trận vuông cấp n. a. Tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính b. Tính tổng bình phương các số ...

Lập tam giác PASCAL bằng tổ hợp (dùng chương trình con)

Đánh giá bài viết Lập tam giác PASCAL bằng tổ hợp (dùng chương trình con) Từ khóa tìm kiếm nhiều:tam giác palcal bằng chương trình con Bài viết liên quan: Hãy ...

Nhập 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập.

Đánh giá bài viết Nhập 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập. Bài viết liên quan: Tại sao ...

Viết chương trình nhập vào một ma trận. In ma trận chuyển vị của nó ra màn hình. Ma trận B là ma trận chuyển vị của ma trận A nếu các phần tử của chúng có quan hệ B[i, j] = A[j, i].

Viết chương trình nhập vào một ma trận. In ma trận chuyển vị của nó ra màn hình. Ma trận B là ma trận chuyển vị của ma trận A nếu các phần tử của chúng có quan ...

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. In ra màn hình phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình.

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. In ra màn hình phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất và giá trị trung bình của danh sách ra màn hình. ...

Tính x lũy thừa y ( Với x, y là số thực).

Đánh giá bài viết Tính x lũy thừa y ( Với x, y là số thực). Bài viết liên quan: Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 ...

Tính a mũ n (dùng chương trình con)

Đánh giá bài viết Tính a mũ n (dùng chương trình con) Từ khóa tìm kiếm nhiều:viết chương trình con tính a mũ nviết chương trình tính a mũ ntinh a mu nvct tinh ...

In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

Đánh giá bài viết In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím). Bài viết liên quan: Hãy tự viết ra ba tên đúng ...

Trăm trâu trăm cỏ. Trâu đứng ăn năm. Trâu nằm ăn ba. Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Đánh giá bài viết Trăm trâu trăm cỏ. Trâu đứng ăn năm. Trâu nằm ăn ba. Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại? Từ khóa tìm kiếm nhiều:trăm trâu ...

Tính tổng lũy thừa

Đánh giá bài viết Từ khóa tìm kiếm nhiều:viet chuong trinh trinh con tinh tong cac luy thua Bài viết liên quan: Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào? ...

Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách chọn trong bảng chọn lệnh

Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng ...

Tạp bảng số

Đánh giá bài viết Bài viết liên quan: Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào? Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% ...

Tính n giai thừa n! (dùng chương trình con)

Đánh giá bài viết Tính n giai thừa n! (dùng chương trình con) Từ khóa tìm kiếm nhiều:viết chương trình con tính n giai thừaviết chương trình con tính giai ...

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm. 2 (40%) 1 vote Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm. Giống nhau: Cà thủ tục và hàm đều ...

Tính n giai thừa n!

Đánh giá bài viết Tính n giai thừa n! Bài viết liên quan: Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào? Một người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng ...

Tính tổ hợp (dùng chương trình con)

Đánh giá bài viết Tính tổ hợp (dùng chương trình con) Từ khóa tìm kiếm nhiều:viết chương trình con tính tổ hợp Bài viết liên quan: Biên dịch và thông dịch khác ...

Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.

Đánh giá bài viết Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu ...

Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Đánh giá bài viết Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0) Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT; Var a,b,x:real; Begin Clrscr; Writeln('GIAI ...

Tính tổng lũy thừa chia giai thừa

Đánh giá bài viết Bài viết liên quan: Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 thì biến đó có thể được khai báo bằng các ...

Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không?

Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không? 4.8 (96%) 380 votes Nhập ...

Tính x mũ n (Với n là số nguyên không âm).

Đánh giá bài viết Tính x mũ n (Với n là số nguyên không âm). Bài viết liên quan: Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch? Câu lệnh ghép ...

Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, d được nhập từ bàn phím).

Đánh giá bài viết Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, d được nhập từ bàn phím). Bài viết liên quan: Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế ...

< 1 2 3 4 >
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ