Tin học lớp 11 - Trang 3

Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Đánh giá bài viết Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINH_CHU_NHAT; Uses Crt; Var a,b,s,c: real; Begin ...

Tính tổng S

Đánh giá bài viết Bài viết liên quan: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng thứ N của dãy Phi-bo-na-xi. Chương trình ...

Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ số thì bằng chính số đó ( abc = a3 + b3 + c3).

Đánh giá bài viết Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ số thì bằng chính số đó ( abc = a3 + b3 + c3). Từ khóa tìm kiếm ...

Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.

Đánh giá bài viết Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi ...

Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?

Đánh giá bài viết Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không? Bài viết liên quan: Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận ...

Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0)

Đánh giá bài viết Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b > 0) Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI; Uses crt; Var a,b: real; Begin Clrscr; ...

Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Đánh giá bài viết Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINHTRON; Uses Crt; Var r,dt,cv:real; Begin Clrscr; ...

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào?

Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp phải dùng những thao tác nào? 2 (40%) 1 vote Trong sơ đồ thao tác với tệp, khi cần nhập dữ liệu từ tệp ...

Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ‘Khong la ba canh cua mot tam giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Đánh giá bài viết Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình 'Khong la ba ...

Giải hệ phương trình tuyến tính 2 ẩn

Đánh giá bài viết Giải hệ phương trình tuyến tính: ax  by  m cx  dy  n Bài viết liên quan: Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal. Nhập từ bàn ...

Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Đánh giá bài viết Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, d được nhập từ bàn phím). Từ khóa tìm kiếm nhiều:tim so lon nhat va nho nhat voi 4 so a b ...

Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 thì biến đó có thể được khai báo bằng các kiểu dữ liệu nào?

Đánh giá bài viết Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 thì biến đó có thể được khai báo bằng các kiểu dữ liệu nào? ...

Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0)

Đánh giá bài viết Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0) Từ khóa tìm kiếm nhiều:viết chương trình giải phương trình ax2 bx c = 0 Bài viết ...

Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép?

Đánh giá bài viết Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép? Câu lệnh ghép là một câu lệnh được hợp thành từ nhiều câu lệnh thành phần (đơn hoặc kép). ...

Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?

Đánh giá bài viết Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào? Biên dịch và thông dịch khác nhau ở những điếm sau: – Trình biên dịch duyệt, kiểm tra, ...

Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc?

Đánh giá bài viết Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc? Mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc bởi vì mảng (một chiều, hai chiều hay nhiều chiều) là kiểu có cấu ...

Viết chương trình con (làm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b. Hãy cho biết trong trường hợp này viết chương trình con dưới dạng hàm hay thủ tục là thuận tiện hơn. Vì sao?

Viết chương trình con (làm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b. Hãy cho biết trong trường hợp này viết chương trình con dưới dạng ...

Tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp?

Tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp? 4.8 (95.96%) 381 votes Tại sao phải dùng câu lệnh mở tệp trước khi đọc/ghi tệp? Trước khi sử dụng tệp ...

Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào?

Đánh giá bài viết Tham chiếu đến phần tử của mảng bằng cách nào? Mảng có các kiểu như biến : integer.Real.char.String.byte…. – Tham chiếu đến phần ...

Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp?

Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu vào tệp? 5 (100%) 1 vote Tại sao phải dùng câu lệnh đóng tệp sau khi đã kết thúc ghi dữ liệu ...

Tại sao phải khai báo biến?

Đánh giá bài viết Tại sao phải khai báo biến? Khai báo biến nhằm các mục đích sau: – Xác định kiểu của biến. Trình dịch sẽ biết cách tổ chức ô nhớ chứa ...

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ. 4.8 (96%) 380 votes Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ. Chương trình ...

Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra.

Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra. 4.8 (96%) 380 votes Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều hơn một kết quả ra. Ví dụ chương trình ...

Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?

Đánh giá bài viết Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch? Chương trình dịch là chương trình đặc biệt, có chức năng chuyển đổi chương ...

< 1 2 3 4 >
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ