14/07/2017, 11:52

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Ankađien-tecpen-ankin Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

Danh mục: Hóa học

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án VnDoc hiểu được rằng trong quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 11 quý thầy cô và các bạn học sinh rất cần có những tài liệu tham khảo hay và chất lượng, chính vì vậy chúng tối đã sưu tầm và xin giới thiệu tới bạn: Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Ankađien-tecpen-ankin Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon no Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Anken Câu 1: Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H8 ...

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

VnDoc hiểu được rằng trong quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 11 quý thầy cô và các bạn học sinh rất cần có những tài liệu tham khảo hay và chất lượng, chính vì vậy chúng tối đã sưu tầm và xin giới thiệu tới bạn: Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Ankađien-tecpen-ankin

Câu 1: Số đồng phân thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H8

A. 4.     B. 5.      C. 6.       D. 7.

Câu 2: C5H8 có bao nhiêu đồng phân ankađien liên hợp?

A. 2.       B. 3.       C. 4.         D. 5.

Câu 3: Trong các hiđrocacbon sau: propen, but-1-en, but-2-en, penta-1,4- đien, penta-1,3- đien hiđrocacbon cho được hiện tượng đồng phân cis - trans?

A. propen, but-1-en.       B. penta-1,4-dien, but-1-en.

C. propen, but-2-en.      D. but-2-en, penta-1,3- đien.

Câu 4: Công thức phân tử của buta-1,3-đien (đivinyl) và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là

A. C4H6 và C5H10.      B. C4H4 và C5H8.      C. C4H6 và C5H8.     D. C4H8 và C5H10.

Câu 5: 1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom?

A. 1 mol.       B. 1,5 mol.        C. 2 mol.        D. 0,5 mol.

Câu 6: Isopren tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra tối đa bao nhiêu sản phẩm?

A. 4.      B. 1.       C. 3.        D. 2.

Câu 7: Tên gọi của nhóm hiđrocacbon không no có công thức chung là (C5H8)n (n ≥ 2) là

A. ankađien.       B. cao su.      C. anlen.        D. tecpen.

Câu 8: Oximen có trong tinh dầu lá húng quế, limonen có trong tinh dầu chanh. Chúng có cùng công thức phân tử là

A. C15H25.       B. C40H56.     C. C10H16.        D. C30H50.

Câu 9: C4H6 có bao nhiêu đồng phân mạch hở?

A. 5.         B. 2.       C. 3.        D. 4.

Câu 10: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8?

A. 1.      B. 2.      C. 3.       D. 4

Câu 11: Ankin C4H6 có bao nhiêu đồng phân cho phản ứng thế kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3)

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

Câu 12: Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa

A. 3.        B. 2.        C. 4.         D. 1.

Câu 13: Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 11,111% khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp

A. 1.       B. 2.       C. 3.         D. 4

Câu 14: Cho phản ứng: C2H2 + H2O → A

A là chất nào dưới đây

A. CH2=CHOH.       B. CH3CHO.       C. CH3COOH.        D. C2H5OH.

Câu 15: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH3-C≡CH + AgNO3/NH3 → X + NH4NO3

X có công thức cấu tạo là?

A. CH3-CAg≡CAg.        B. CH3-C≡CAg.

C. AgCH2-C≡CAg.       D. A, B, C đều có thể đúng.

Câu 16: Trong số các hiđrocacbon mạch hở sau: C4H10, C4H6, C4H8, C3H4, những hiđrocacbon nào có thể tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3?

A. C4H10, C4H8.        B. C4H6, C3H4.        C. Chỉ có C4H6.     D. Chỉ có C3H4.

Câu 17: Câu nào sau đây sai?

A. Ankin có số đồng phân ít hơn anken tương ứng.

B. Ankin tương tự anken đều có đồng phân hình học.

C. Hai ankin đầu dãy không có đồng phân.

D. Butin có 2 đồng phân vị trí nhóm chức.

Câu 18: Cho các phản ứng sau:

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

Số phản ứng là phản ứng oxi hoá khử là:

A. 2.       B. 3.       C. 4.        D. 5.

Câu 19: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4 → A → B → C → Cao su buna. Công thức phân tử của B là

A. C4H6.         B. C2H5OH.      C. C4H4.        D. C4H10.

Câu 20: Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen?

A. Ag2C2.        B. CH4.        C. Al4C3.        D. CaC2.

Câu 21: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây?

A. dd brom dư.                 B. dd KMnO4 dư.

C. dd AgNO3/NH3.     D. các cách trên đều đúng.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ