19/07/2017, 08:29

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

Danh mục: Hóa học

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án VnDoc hiểu được rằng trong quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 11 quý thầy cô và các bạn học sinh rất cần có những tài liệu hay để tham khảo, chính vì vậy chúng tôi đã sưu tầm và xin giới thiệu tới bạn: Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên.  Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon no Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Anken Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Ankađien-tecpen-ankin Mời ...

Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

VnDoc hiểu được rằng trong quá trình giảng dạy và học tập môn Hóa học lớp 11 quý thầy cô và các bạn học sinh rất cần có những tài liệu hay để tham khảo, chính vì vậy chúng tôi đã sưu tầm và xin giới thiệu tới bạn: Trắc nghiệm Hóa học lớp 11: Hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. 

Câu 1: Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá :

A. sp.       B. sp2.      C. sp3.        D. sp2d.

Câu 2: Trong phân tử benzen:

A. 6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.

B. 6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 C.

C. Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.

D. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.

Câu 3: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:

A. CnH2n+6; n ≥ 6.     B. CnH2n-6; n ≥ 3.     C. CnH2n-6; n ≥ 6.       D. CnH2n-6; n ≥ 6.

Câu 4: Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là:

A. 8 và 5.         B. 5 và 8.       C. 8 và 4.        D. 4 và 8.

Câu 5: Chât cấu tạo như sau có tên gọi là gì? Trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án

A. o-xilen.         B. m-xilen.      C. p-xilen.        D. 1,5-đimetylbenzen.

Câu 6: CH3C6H2C2H5 có tên gọi là:

A. etylmetylbenzen.        B. metyletylbenzen.

C. p-etylmetylbenzen.    D. p-metyletylbenzen.

Câu 7: Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa:

A. vòng benzen.                   B. gốc ankyl và vòng benzen.

C. gốc ankyl và 1 benzen.   D. gốc ankyl và 1 vòng benzen.

Câu 8: Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:

A. phenyl và benzyl.       B. vinyl và anlyl.

C. anlyl và Vinyl.            D. benzyl và phenyl.

Câu 9: Điều nào sau đâu không đúng khí nói về 2 vị trí trên 1 vòng benzen?

A. vị trí 1, 2 gọi là ortho.       B. vị trí 1,4 gọi là para.

C. vị trí 1,3 gọi là meta.        D. vị trí 1,5 gọi là ortho.

Câu 10: Hoạt tính sinh học của benzen, toluen là:

A. Gây hại cho sức khỏe.

B. Không gây hại cho sức khỏe.

C. Gây ảnh hưởng tốt cho sức khỏe.

D. Tùy thuộc vào nhiệt độ có thể gây hại hoặc không gây hại.

Câu 11: Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).         B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + Br2 (dd).        D. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

Câu 12: Tính chất nào không phải của benzen?

A. Dễ thế.                         B. Khó cộng.

C. Bền với chất oxi hóa.   D. Kém bền với các chất oxi hóa.

Câu 13: Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

A. C6H5Cl.        B. p-C6H4Cl2.      C. C6H6Cl6.         D. m-C6H4Cl2.

Câu 14: Phản ứng chứng minh tính chất no; không no của benzen lần lượt là:

A. thế, cộng.          B. cộng, nitro hoá.

C. cháy, cộng.       D. cộng, brom hoá.

Câu 15: Tính chất nào không phải của benzen

A. Tác dụng với Br2 (to, Fe).             B. Tác dụng với HNO3(đ)/H2SO4(đ).

C. Tác dụng với dung dịch KMnO4.  D. Tác dụng với Cl2 (as).

Câu 16: Khi trên vòng benzen có sẵn nhóm thế -X, thì nhóm thứ hai sẽ ưu tiên thế vào vị trí o- và p- . Vậy -X là những nhóm thế nào?

A. -CnH2n+1, -OH, -NH2.      B. -OCH3, -NH2, -NO2.

C. -CH3, -NH2, -COOH.         D. -NO2, -COOH, -SO3H.

Câu 17: Khi trên vòng benzen có sẵn nhóm thế -X, thì nhóm thứ hai sẽ ưu tiên thế vào vị trí m -. Vậy -X là những nhóm thế nào?

A. -CnH2n+1, -OH, -NH2.         B. -OCH3, -NH2, -NO2.

C. -CH3, -NH2, -COOH.          D. -NO2, -COOH, -SO3H.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ