08/10/2017, 00:37

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 có đáp án

Danh mục: Lịch sử

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ quá trình giảng dạy và học tập, với nhiều câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 đa dạng, bám sát nội dung trọng tâm của bài học. Làm online: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Trắc ...

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ quá trình giảng dạy và học tập, với nhiều câu hỏi trắc nghiệm Sử 11 đa dạng, bám sát nội dung trọng tâm của bài học.

Câu 1: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Mĩ là:

A. Sự hình thành các tờ rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.
B. Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.
C. Đế quốc cho vay nặng lãi.
D. Xuất hiện nhều mâu thuẫn nội bộ.

Câu 2: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 bắt đàu từ lĩnh vực :

A. Công nghiệp nặng.
B. Tài chính ngân hàng.
C. Sản xuất hàng hoá.
D. Nông nghiệp.

Câu 3: Đảng cộng sản Mĩ được thành lập :

A. Tháng 5/1918.                                            B. Tháng 5/1919.
C. Tháng 5/1920.                                            D. Tháng 5/1921.

Câu 4: Người đã thực hiện chính sách "Kinh tế mới" và đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là:

A. Tru-man.                                                    B. Ru-do-ven.
C. Ai-xen-hao.                                                D. Hu-vơ.

Câu 5: Chính sách "Kinh tế mới" là chính sách, biện pháp thực hiện trên các lĩnh vực:

A. Nông nghiệp.
B. Sản xuất hàng tiêu dung.
C. Kinh tế tài chính,và ca chinh trị xã hội.
D. Đời sống xã hội.

Câu 6: Đạo luật quan trọng nhất trong chính sách mới là:

A. Đạo luật ngân hàng.
B. Đạo luật phục hưng công nghiệp.
C. Đạo luật điều chỉnh nông nghiệp.
D. Đạo luật chính trị xã hội.

Câu 7: Chính sách đối ngoại của chính phủ Ru-do-ven trong quan hệ với khu vực Mĩ la tinh là:

A. Chính sách láng giềng thân thiện.
B. Gây chiến tranh xân lược.
C. Can thiệp băng vũ trang.
D. Sử dụng đồng tiền đôla, buộc các nước phụ thuộc vào Mĩ.

Câu 8: Mĩ chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào:

A. Tháng 1/1917.                                            B. Tháng 10/1917.
C. Tháng 11/1929.                                          D. Tháng 11/1933.

Câu 9: Mĩ chính thức công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào:

A. Tháng 7/1995.                                            B. Tháng 10/2000.
C. Tháng 11/1929.                                           D. Tháng 10/1917.

Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ