24/10/2017, 09:15

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 14: Tế cấp bát điều Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 11 có đáp án

Danh mục: Soạn văn

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 14 VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 14: Tế cấp bát điều, tài liệu gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức bài 14. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo. Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 10: Thu Điếu Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 11: Khóc Dương Khuê Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 12: Hương Sơn phong cảnh ca Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 13: Chiếu ...

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 14

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 14: Tế cấp bát điều, tài liệu gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức bài 14. Mời các bạn học sinh và thầy cô tham khảo.

Trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 14: Tế cấp bát điều

1. Đoạn trích “Tế cấp bát điều” là của tác giả nào?

A. Phan Thanh Giản                 B. Phan Châu Trinh
C. Nguyễn Trường Tộ              D. Nguyễn Tường Lân

2. Dòng nào sau đây nói đúng về năm sinh và năm mất của Nguyễn Trường Tộ?

A. Sinh năm 1746, mất năm 1803.
B. Sinh năm 1808, mất năm 1855.
C. Sinh năm 1828, mất năm 1871.
D. Sinh năm 1835, mất năm 1909.

3. Dòng nào sau đây nói đúng về quê hương của Nguyễn Trường Tộ?

A. Làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.
B. Thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
C. Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định.
D. Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

4. Nguyễn Trường Tộ là một danh sĩ, ông tham gia kỳ thi nào sau đây?

A. Khoa Tân Tỵ (1821)               B. Khoa Kỉ Sửu (1829)
C. Khoa Tân Mùi (1871)             D. Tất cả đều sai

5. Đoạn trích “Tế cấp bát điều” được trích từ bản điều trần nào sau đây?

A. Bản điều trần thời sự
B. Bản điều trần số 3 (Thiên hạ đại thế luận)
C. Bản điều trần số 8 (Khai hoang từ)
D. Bản điều trần số 27 (Tế cấp bát điều)

6. Nguyễn Trường Tộ được đánh giá là:

A. Nhà canh tân lớn nhất của nước ta nửa đầu thế kỉ XIX.
B. Nhà canh tân lớn nhất của nước ta nửa cuối thế kỉ XIX.
C. Nhà canh tân lớn nhất của nước ta ở cuối thế kỉ XIX.
D. Nhà canh tân lớn nhất của nước ta ở đầu thế kỉ XX. 

7. Năm 1858, Nguyễn Trường Tộ du học nước ngoài sau ba năm thì về nước. Thời gian đó ông học ở quốc gia nào?

A. Trung Quốc                B. Tây Ban Nha
C. Bồ Đào Nha               D. Pháp

8. Theo Nguyễn Trường Tộ, luật bao gồm những lĩnh vực nào?

A. Tam cương ngũ thường, hành chánh.
B. Kỉ cương, uy quyền, chính lệnh.
C. Các cơ quan trực thuộc triều đình.
D. Hành chánh, văn thư và mệnh lệnh.

9. Dòng nào sau đây trong “Tế cấp bát điều” không nói đến hạn chế của lối học truyền thống?

A. Bỏ tâm trí một đời ra trau chuốt chữ nghĩa..
B. Học những việc hiện tại như binh, hình, luật lệ, tài chánh, thương mại, xây dựng, công nông, dệt và những cái mới khác thì dần dần cũng có thể làm cho nước mạnh dân giàu.
C. Học thuộc lòng những tên người tên xứ, rập khuôn việc chính tri, nhai lại những nghĩa lí cặn bã xa xưa của Ngu, Hạ, Thương, Chu, Hán, Đường, Tống, Nguyên...
D. Từ trẻ đến già, từ trường công đến trường tư đua nhau trau chuốt từng câu hay, từng chữ khéo.

10. Đọc đoạn trích trong “Tế cấp bát điều”, anh (chị) nhận thấy thái độ của tác giả như thế nào đối với cái học cũ?

A. Không ý kiến               B. Phê phán, mỉa mai
C. Đồng tình                    D. Hô hào giữ lấy nền học cũ.

11. Vì sao tác giả đề cập đến việc thay đổi giáo dục?

A. Vì tác giả sùng ngoại, vong bản.
B. Vì ông ghét Nho học lạc hậu, không dân chủ.
C. Vì cái học cũ không còn phù hợp.
D. Vì tinh thần dân tộc, vì tình yêu đất nước, ông muốn canh tân cho dân giàu nước mạnh, đủ sống đối phó với hoạ quân xâm của Pháp.

12. Trong “Tế cấp bát điều”, tác giả mượn lời của danh nhân nào để phê phán Nho giáo?

A. Khổng Tử          B. Lão Tử            C. Mạnh Tử          D. Trang Tử

13. Trong “Tế cấp bát điều”, tác giả dùng phương pháp nào để nói luật không chỉ có tác dụng cai trị mà còn là “đạo đức tinh vi”?

A. Khẳng định              B. Phủ định của phủ định
C. Phản bác                 D. Kết hợp phản bác và giải đáp

14. Tác giả quan niệm thế nào về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật?

A. Pháp luật và đạo đức hoàn toàn tách rời nhau và không cần có mối quan hệ.
B. Pháp luật và đạo đức gắn liền với nhau, trái luật là tội, giữ đúng luật là đức.
C. Luật chỉ tốt cho việc cai trị chứ không có “đạo đức tinh vi”, chí công vô tư là phi đạo đức.
D. Nếu dùng pháp luật thì không tính đến yếu tố đạo đức và ngược lại.

15. Nguyễn Trường Tộ chủ trương vua, quan, dân phải có thái độ thế nào trước pháp luật?

A. Của đề ra pháp luật cho quan lại và dân chúng thi hành, còn bản thân “thiên tử” được miễn thực thi pháp luật.

B. Chỉ dùng pháp luật khi xảy ra hình sự.

C. Tất cả cần tuân thủ nghiêm pháp luật.

D. Chỉ tuân thủ pháp luật trong những trường hợp cần thiết.

Đáp án trắc nghiệm Ngữ văn 11 bài 14

Câu Đáp án Câu Đáp án
1
2
3
4
5
6
7
8
C
B
A
D
D
B
D
B
9
10
11
12
13
14
15
B
B
D
A
D
B
C
Các bài nên tham khảo

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả Câu 1. a. Kiều phương là người có tài năng về hội họa, rất hồn nhiên và nhân ...

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả

Soạn bài quan sát, tượng tượng, so sánh và nhận xét trong văn bản miêu tả I. 1. Đọc các văn bản 2. Trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm nổi bật của Đoạn 1: Nhân vật Dế ...

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc

Đề bài: Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện em đã đọc. Tham khảo bài làm của bạn Hoàng Anh Phúc Từ bé em đã được mẹ kể cho em nhiều câu chuyện ...

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài kể chuyện tưởng tượng I. Tìm hiểu chung về kể chuyện tưởng tượng. 1. Mọi người đang sống hoàn thuận, một hôm Mắt than với cậu Chân, cậu Tay rằng: Bác ...

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Soạn bài luyện tập kể chuyện tưởng tượng I. Mục đích yêu cầu - Tập giải quyết một số đề bài tưởng tượng sáng tạo. - Chú trọng khâu học sinh có thể tự làm dàn ...

Những Bài Văn Kể Chuyện Tưởng Tưởng Lớp 6

Học Tốt Ngữ Văn tổng hợp những bài văn hay về chủ đề tưởng tưởng trong chương trình văn học lớp 6. Bộ bài văn này sẽ giúp bạn có tài liệu tham khảo, ngoài ra nó ...

Hãy tưởng tượng mười năm sau em về thăm trường cũ

Về thăm trường cũ với biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng đối với những đã ra trường v

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt

Soạn bài đặc điểm loại hình của tiếng việt I. Kiến thức cơ bản Qua bài các em cần hiểu được; Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập với các đặc điểm nổi ...

Soạn bài tóm tắt tiểu sử

Soạn bài tóm tắt tiểu sử Những điều lưu ý. 1. Yêu cầu. - Văn bản tóm tắt tiểu sự cần chính xác, chân thực, ngắn gọn, nhưng phải nêu được những nét tiêu biểu về ...

Soạn bài tương tư

Soạn bài tương tư của Nguyễn Bính I. Vài nét về bài thơ Câu 1. Tìm hiểu thêm hoàn cảnh sáng tác bài thơ: - Nhà văn Tô Hoài kể rằng khi mới quen Nguyễn Bính, ông ...

Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ