Vật lý lớp 11 - Trang 19

Lý thuyết từ thông, cảm ứng điện từ

I. TỪ THÔNG Bài 1 trang 147 sgk vật lí 11 Bài 2 trang 147 - sgk vật lý 11 ...

Bài 8 trang 124 sgk vật lí 11

Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác... Câu 1 trang 124 SGK Vật lí 11 Câu 2 ...

Bài 6 trang 124 sgk vật lí 11

Từ trường không tương tác với... Bài 7 trang 124 sgk vật lí 11 Bài 8 trang 124 sgk vật lí 11 ...

Lý thuyết từ trường

Trên một nam châm, có những miền hút sắt vụn mạnh nhất đó là các cực của nam châm... Bài 5 trang 124 sgk vật lí 11 ...

Bài 9 trang 78 sgk vật lí 11

Bài 9. Để mắc đường dây tải điện từ điểm A đến địa điểm B Câu 1 trang 78 SGK Vật lí 11 Câu 2 trang 78 SGK ...

Bài 5 trang 124 sgk vật lí 11

Phát biểu nào sau đây là sai? Bài 6 trang 124 sgk vật lí 11 Bài 7 trang 124 sgk vật lí 11 ...

Bài 5 trang 78 sgk vật lí 11

Bài 5. Phát biểu nào là chính xác Bài 6 trang 78 sgk vật lí 11 Bài 7 trang 78 sgk vật lí 11 ...

Bài 8- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Hai quả cầu nhỏ mang hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10cm trong chân không thì tác dụng lên nhau một lực là 9.10-3N. Xác định điện tích của hai ...

Bài 8 trang 78 sgk vật lí 11

Bài 8. Khối lượng mol nguyên tử của đồng Bài 9 trang 78 sgk vật lí 11 Câu 1 trang 78 SGK Vật lí 11 ...

Bài 7 trang 78 sgk vật lí 11

Bài 7. Một bóng đèn 220V - 100W Bài 8 trang 78 sgk vật lí 11 Bài 9 trang 78 sgk vật lí 11 ...

Bài 6 trang 78 sgk vật lí 11

Bài 6. Phát biểu nào là chính xác Bài 7 trang 78 sgk vật lí 11 Bài 8 trang 78 sgk vật lí 11 ...

Lý thuyết dòng điện trong kim loại

1. Trong kim loại, các nguyên tử bị mất êlectron hoá Bài 5 trang 78 sgk vật lí 11 Bài 6 trang 78 sgk vật ...

Bài 7- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn. Bài 8- Trang 10 - SGK Vật lí 11 ...

Bài 4 - Trang 10 - SGK Vật lí 11

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ? Lý thuyết dòng điện trong kim loại Bài 5 trang 78 sgk ...

Bài 6- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ? Bài 7- Trang 10 - SGK Vật lí 11 ...

Bài 5- Trang 10 - SGK Vật lí 11

Chọn câu đúng. Bài 6- Trang 10 - SGK Vật lí 11 Bài 7- Trang 10 - SGK Vật lí 11 ...

Bài 3 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không ? Bài 5- Trang 10 - SGK Vật lí 11 ...

Bài 1 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Điện tích điểm là gì ? Bài 2 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 3 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 ...

Lý thuyết điện tích, định luật Cu-lông

Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện. Bài 1 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 2 - Trang 9 - ...

Bài 2 - Trang 9 - SGK Vật lí 11

Phát biểu định luật Cu-lông. Bài 3 - Trang 9 - SGK Vật lí 11 Bài 5- Trang 10 - SGK Vật lí 11 ...

<< < .. 16 17 18 19
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ